Новини, Публікації

Чи може громадська організація здійснювати підприємницьку діяльність?

У листі від 10.08.2015 р № 16782/6 / 99-99-19-02-02-15 Державна фіскальна служба України зазначила:

Згідно положень ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 N 4572-VI “Про громадські об’єднання” (далі – Закон N 4572) громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

За організаційно-правовій формі громадське об’єднання утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Якщо засновниками та членами (учасниками) громадського об’єднання є фізичні особи, то таке громадське об’єднання вважається громадською організацією. У випадку, якщо засновниками громадського об’єднання є юридичні особи приватного права, членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи, то таке громадське об’єднання є громадською союзом.

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є не підприємницьким товариством, основною метою якого є отримання прибутку.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 21 Закону N 4572 для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створених у порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання статутних цілей має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, що відповідно до закону передано такого громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами , установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (організацій, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження) або на інших підставах, не заборонених законом.

Одним із принципів діяльності громадських об’єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання і не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 ст. 3 Закону N 4572).

Тобто громадська організація має право вести підприємницьку діяльність і отримувати дохід від неї. Однак такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і повинен бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

Отже, якщо некомерційна організація є громадським об’єднанням, створеним з урахуванням вимог Закону N 4 572, така організація може скористатися правом для отримання статусу неприбуткової організації відповідно до положень пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за умови, що метою її діяльності не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток:

1) бюджетні установи;

2) громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ і організацій, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього підпункту.

Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток тільки після їх внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Законом від 17.07.2015 р N 652 встановлено, що Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення і виключення неприбуткових підприємств, установ та організацій із Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

При цьому до затвердження Кабінетом Міністрів України такого Порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р N 37.

 Воловецьке РУЮ