Новини

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Згідно з постановою КМУ від 23.12.2015 р. №1099, посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом 10 робочих днів після подання:

— заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

— копій свідоцтв про народження дітей;

— копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

— копій сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

— фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

— довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

— довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

— копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб із відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їхнього місця проживання.

Строк дії посвідчень, виданих внутрішньо переміщеним особам, не повинен перевищувати строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Роз’яснення щодо порядку видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Відповідно до чинного законадавства України (Закон України „Про охорону дитинства“ право на отримання статусу багатодітна сім’я і відповідно отримання посвідчення мають-сім’ї, в яких подружжя (чоловік та жінка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із „Законом України “Про охорону дитинства” та іншими актами законодавства (постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209).

Увага! Всі посвідчення видаються безкоштовно!

Заяви на отримання послуг пишуться від імені одного з батьків.

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

При первинному отриманні посвідчення заявником готуються наступні документи:

 1. Копії паспортів батьків (1 і 2 сторінка, а також сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом) та копії ідентифікаційного коду.
 2. Копії свідоцтв про народження дітей ( в разі якщо хтось із дітей досяг 16-річного віку, то копія паспорту).
 3. Довідка про склад сім’ї за формою, що подається до органів соціального захисту населення. Увага! Довідки інших форм не приймаються!
 4. Копія свідоцтва про одруження батьків (якщо батьки одружені), копія свідоцтва про розлучення (якщо батьки розлучені).
 5. Довідка з навчального закладу, про те, що дитина дійсно навчається. (В разі якщо одна чи кілька дітей до 23-ох років навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах).

 Увага! В довідках має обов’язково вказуватися строк навчання!

6.Фотографії 3 на 4 см. (аналогічні, що на паспорт) батьків, та дітей в двох екземплярах.

 1. Довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 2. Довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
 3. У разі народження дитини за межами України – копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
 4. У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання.

Строк дії посвідчень, виданих внутрішньо переміщеним особам, не повинен перевищувати строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.”.

Увага! Посвідчення діють до моменту, коли в сім’ї є троє і більше  дітей, що не досягли 18 років. Законодавством передбачене продовження дії посвідчень, коли діти досягли 18 років і навчаються у вищих навчальних закладах на денному відділенні. Про порядок продовження дії посвідчень дивіться нижче. При одруженні дитини, дія її посвідчення припиняється.

Увага! Фото в посвідченнях замінюються для батьків в 25 і в 45 років, для дітей в 14 років. З метою заміни фото необхідно подати в управління соціального захисту населення райдержадміністрації по дві актуальні фотографії батьків чи дітей, які необхідно замінити в посвідченнях та безпосередньо самі посвідчення.

Продовження дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Посвідчення батьків та дитини діє до досягнення дітьми повноліття. Проте, якщо діти по досягненні 18 років вступають на навчання до вищого навчального закладу і при цьому є не одружені, вони мають право на продовження дії їхнього посвідчення на період навчання, але не більше ніж до 23-ох років.

З метою продовження дії посвідчення заявнику слід звертатися та подати наступні документи:

 1.  Копії паспортів батьків (1 і 2 сторінка, а також сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом) та копії ідентифікаційного коду.
 2. Копії свідоцтв про народження дітей ( в разі якщо хтось із дітей досяг 16-річного віку, то копія паспорту). Для дітей, які досягли 18 років, копія обов’язкова копія паспорта – 1 та 2 стор, сторінка з сімейним станом, та сторінка з пропискою.
 3. Довідка про склад сім’ї за формою.
 4. Копія свідоцтва про одруження батьків (якщо батьки одружені), копія свідоцтва про розлучення (якщо батьки розлучені).
 5. Довідка з навчального закладу, про те, що дитина дійсно навчається. (В разі якщо одна чи кілька дітей до 23-ох років навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) Увага! В довідках має обов’язково вказуватися строк навчання!
 6. Посвідчення батьків та дітей, які необхідно подовжити.

 Повторна видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

В разі пошкодження, втрати посвідчень, чи зміни прізвища дітей тощо допускається повторна видача посвідчень.

Для повторної видачі посвідчень в разі їх пошкодження чи заміни у зв’язку зі зміною прізвища, необхідно подати до центру наступний пакет документів.

1.Копії паспортів батьків (оновлені) (1 і 2 сторінка, а також сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом) та копії ідентифікаційного коду.

2.Копії свідоцтв про народження дітей (оновлені) ( в разі якщо хтось із дітей досяг 16-річного віку, то копія паспорту).

3.Довідка про склад сім’ї за формою.

4.Копія свідоцтва про одруження батьків(оновлена) (якщо батьки одружені), копія свідоцтва про розлучення (якщо батьки розлучені).

5.Довідка з навчального закладу, про те, що дитина дійсно навчається. В разі якщо одна чи кілька дітей до 23-ох років навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) Увага! В довідках має обов’язково вказуватися строк навчання!

6.Фотографії 3 на 4 см. (аналогічні, що на паспорт) батьків, та дітей в двох екземплярах.

7.Старі посвідчення, що підлягають заміні.

Для повторної видачі нового посвідчення при втраті старого, заявник звертається і подає такі документи:

 1. Копії паспортів батьків (1 і 2 сторінка, а також сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом) та копії ідентифікаційного коду.
 2. Копії свідоцтв про народження дітей ( в разі якщо хтось із дітей досяг 16-річного віку, то копія паспорту).
 3. Довідка про склад сім’ї за формою.
 4. Копія свідоцтва про одруження батьків (якщо батьки одружені), копія свідоцтва про розлучення (якщо батьки розлучені).
 5. Довідка з навчального закладу, про те, що дитина дійсно навчається. (В разі якщо одна чи кілька дітей до 23-ох років навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах) Увага! В довідках має обов’язково вказуватися строк навчання!
 6. Фотографії 3 на 4 см. (аналогічні, що на паспорт) батьків, чи дітей посвідчення яких втрачені в двох екземплярах.

7.Документ, що підтверджує втрату посвідчення.(Рішення суду, копія заяви в міліцію, якщо посвідчення вкрали, лист з МВД при крадіжці, оголошення в газеті про втрату чинності, якщо просто згубили тощо).

Довидача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

В разі коли при первинній видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї з певних причин не було оформлено посвідчення на котрогось із дітей, то  в майбутньому, якщо ще не зникли підстави статусу багатодітної сім’ї, можна звернутися за дооформленням посвідчення для такої дитини.  В такому разі заявник звертається в управління соціального захисту населення райдержадміністрації та подає наступні документи:

 1. Копії свідоцтва про народження дитини на яку дооформляється посвідчення.
 2. Довідка про склад сім’ї за формою.
 3. Фотографії 3 на 4 см. (аналогічні, що на паспорт) дитини на яку необхідно видати посвідчення.

Управління соціального захисту населення РДА