Оголошення

До відома суб’єктів господарювання-юридичних осіб

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджету для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, наказу Мінагрополітики та продовольства України від 18.01.2016 р. № 9 „Про затвердження розподілу видатків, передбачених Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” за КПКВК 2801540 „Державна підтримка галузі тваринництва” та спільного наказу Мінагрополітики та продовольства України  та  Міністерства  фінансів  України  від 04.03.2016 р. № 80/319 „Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік” передбачено фінансування часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів та ярок.

Часткове відшкодування вартості тварин здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання-юридичним особам за закуплені ними тварини у період із жовтня попереднього року до жовтня поточного року у розмірі  до 50 відсотків вартості, але не більш як:

за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження — за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6 000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг)— 12 000 гривень за одну голову;

за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 12 000 грн. за одну голову;

за племінні свинки та кнурці вітчизняного походження (класу “еліта”) миргородської, великої чорної, українських степових білої і рябої порід, полтавської м’ясної, української м’ясної, червоної білопоясої порід з племінних заводів та племінних репродукторів — 2 400 гривень за одну голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту — 2 000 гривень за одну голову.

Для отримання часткового відшкодування вартості тварин суб’єкти господарювання подають до 5 листопада комісіям розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (департамент АПР ОДА) наступні матеріали:

1) для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного походження:

заявку (у двох примірниках);

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — власника неплемінного стада;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі;

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісіям також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

Заявку та матеріали подавати до департаменту агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації за адресою м. Ужгород,  площа Народна, 4, департамент АПР ОДА, каб. № 247,  тел. для довідок: (03122) 63-04-46 – відділ тваринництва, 3-41-19 – приймальна.