Оголошення

До відома! Зміни щодо призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника

Згідно Постанови Верховної Ради України від 07.02.2017 №1836-VIII вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника».

Після внесення змін: особи з інвалідністю з дитинства або діти з інвалідністю мають право на одночасне отримання державної соціальної допомоги та державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника (передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»).

Право на соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам після внесення змін зазначено, що державна соціальна допомога призначається, в тому числі і особі, яка є дитиною померлого годувальника (в тому числі дитина народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника),який на день смерті не мав страхового стажу,необхідного для призначення пенсії для інвалідів ІІІ групи, має  мати (батько),яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям ,що призначається відповідно до Закону України «Про державну  допомогу сім*ям з дітьми».

Розмір державної соціальної допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину – 100%, на двох дітей – 120%, на трьох і більше дітей – 150%.

Для призначення соціальної допомоги до управління соціального захисту населення подаються такі документи:

заява за формою,  при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника подать;

декларація про доходи та майно ;

довідка про склад сім’ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного проживання особи.

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

cвідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи);копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (при необхідності).

Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, наступного за днем ​​смерті годувальника, якщо звернення за призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.