Новини

Другорядних питань нема

На черговому засіданні колегії РДА розглянуто питання „Про підсумки роботи із зверненнями, що на-дійшли до райдержадміністрації за перше півріччя 2015 року”, „Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації за перше півріччя 2015 року”, „Про роботу управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації за звітний період”.

Вела засідання колегії голова РДА В. Є. Рогова.

Інформуючи з першого питання порядку денного колегії „Про підсумки роботи із зверненнями, що на-дійшли до райдержадміністрації за перше півріччя 2015 року” керівник апарату РДА В. І. Повідайчик відзначив, що протягом січня-вересня ц. р. до райдержадміністрації надій-шло 149 звернень громадян, з яких 142 письмових та 7 усних. В тому числі: з обласної державної адміністрації 15, Урядової гарячої лінії 28, Закарпатського обласного контактного центру 4. За аналізований період надійшло 8 скарг. Вони в основному стосувалися роботи шкільного навчального закладу, центру надання медикосанітарної допомоги та отримання субсидії. Керівництвом РДА проводяться особисті та виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання, які показали, що найбільша кількість звернень пов’язана з питанням соціального захисту населення щодо надання одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку затверджується районна програма „Турбота”, метою та завданням якої є реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багато-дітним і неповним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни і праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі інвалідам, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги. Протягом січня-вересня ц. р. п’ятдесяти громадянам надано грошову допомогу. Рай-держадміністрація працює над створенням умов для участі заявників у перевірці поданих ними звернень. З метою зміцнення зв’язків з населенням, його оперативного інформування про соціально-економічну ситуацію, стан реалізації прийнятих розпоряджень забезпечено функціонування „гарячої лінії” за участі керівників управлінь, відділів РДА з питань, що хвилюють жителів району. Найбільше питань стосувалися фінансування бюджетних установ, працевлаштування, надання одноразової матеріальної допомоги та надання статусу учасника бойових дій.

Щомісяця відбуваються засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. Питання про стан роботи із зверненнями громадян розглядаються на нараді при керівникові апарату РДА. Протягом аналізованого періоду на контролі райдержадміністрації перебувало 149 звернень. Всі вони своєчасно розглянуті та вирішені.

„Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах РДА за перше півріччя 2015 року доповіла завідувач сектора контролю РДА О. В. Свідерок.

Вона відзначила, що сектором з контролю апарату РДА систематично гутуються двотижневі плани-контролю виконання директивних і розпорядчих документів з вказуванням випереджальних термінів інформування, які завчасно доводяться до безпосередніх виконавців. Ці заходи дозволяють скоротити терміни проходження та кількість невиконаних документів, забезпечити більш оперативний контроль. Кожного місяця готуються інформаційно-ана-літичні довідки про стан виконавської дисципліни. З метою вдосконалення роботи з організації діловодства та контролю за виконанням документів у підпорядкованих структурах на робочих нарадах при голові РДА та керівнику апарату райдержадміністрації доводяться завдання.

З метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку району протягом першого півріччя ц. р. видано 152 розпорядження голови РДА і 7 спільних розпоряджень голів райдержадміністрації та райради, а також 14 доручень голови РДА.

Доповідач відзначила, що у поточному році стан виконавської дисципліни розглянуто на засіданні колегії РДА. За результатами розгляду видано відповідні доручення. Це питання неодноразово заслуховувалося також на апаратних нарадах при голові РДА та керівнику апарата.

„Про роботу управління освіти, молоді та спорту РДА за звітний період” інформувала в. о. начальника управління освіти, молоді та спорту Г. І. Вінтонович.

Керівник району В. Є. Рогова, обговорюючи інформацію, відзначила, що управління не володіє ситуацією. Підготовка до роботи в холодну пору йде вкрай незадовільно. В даний час в освітні заклади завезено лише 30 відсотків дров. А були теплі, погожі дні, коли й Бог велів подбати про завезення потрібної кількості палива. Постачальник, який виграв тендер, всіляко відтягує виконання взятих на себе обов’язків. Є сумнів: чи взагалі він зможе поставити необхідну кількість дров у школи та дитсадки, якими вони будуть. Гнилими та сирими дровами освітні заклади не обігрієш. У приклад можна поставити, поки що, лише школу-інтернат.

Голова районної ради І. А. Щербей говорив про те, що для обігріву дошкільних навчальних закладів не рідко завозять покручі, які ні порізати, ні порубати не можна. Треба задуматися, чи все найкраще ми віддаємо дітям.

Інформації взято до відома. З даних питань прийнято рішення колегії РДА.
Голові райдержадміністрації рекомендовано видати доручення з обговорених питань

Й. БІГАРІЙ