Новини

Електронне декларування

Субєктами електронного декларуваня, згідно із Законом є посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Під “посадовими особами юридичних осіб публічного права” слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Для отримання електронного цифрового підпису, субєкту декларування необхідно звернутися до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів.

Субєкт декларування зобовязаний внести відомості про себе, та про членів своєї сімї. Відповідно до ст.1 Закону, членами сімї субєкта декларування вважаються: особа, яка перебуває у шлюбі із субєктом декларування, незалежно від їх спільного проживання; діти, у тому числі повнолітні; батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням; будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно проживають із субєктом декларування, але не перебувають у шлюбі.

В доходи субєкта декларування та членів його сімї відповідно до пункту 7 частини першої ст. 45 Закону включають: заробітну плату, отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в аренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунків та інші доходи.

Відповідно до частини 4 статті 45 Закону, упродовж семи днів після подання декларації субєкт декларування, якщо допущена помилка, письмово повідомляє Національне агенство про виявлену помилку у поданій декларації, та має право подати виправлену декларацію до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Начальник Воловецького РВ ДВС

 М.М. Палей