Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Громадянське суспільство і влада

Словник термінів за тематикою громадянське суспільство

Участь громадян в управлінні державними справами

 

Нормативно-правові акти

 Конституція України;

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон  України «Про  молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закон України  «Про звернення громадян»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Міжнародні документи:

Загальна декларація прав людини;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Європейська соціальна хартія;

Конвенція  «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя  з  питань що  стосуються довкілля»