Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах 13.07. по 17.07.2015 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 13.07. по 17.07.2015 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 206750,72
Базова дотація 0,00
Додаткова дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  

 

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

 

 

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),  вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.  

 

 

 

 

 

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  

 

 

0,00

Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 2066900,00
Медична субвенція 958500,00
Разом 3232150,72

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 38450,00
2111 Заробітна плата 22150,00
2120 Нарахування на оплату праці 16300,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2274 Оплата природного газу
070000 Освіта 173335,00
2111 Заробітна плата 119430,00
2120 Нарахування на оплату праці 46400,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2599,00
2250 Видатки на відрядження
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00
2273 Оплата електроенергії 4726,00
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
080000 Охорона здоров’я 736315,00
2111 Заробітна плата 493518,00
2120 Нарахування на оплату праці 212197,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11000,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 17100,00
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2710 Виплати пенсій і допомог
2730 Інші виплати населенню 2500,00
2800 Інші поточні видатки
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 193426,00
2111 Заробітна плата 87700,00
2120 Нарахування на оплату праці 33137,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1889,00
2230 Продукти харчування 5422,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 191,00
2250 Видатки на відрядження
2273 Оплата електроенергії 5278,00
2275 Оплата інших енергоносіїв
2730 Інші виплати населенню 59809,00
110000 Культура і мистецтво 47008,00
2111 Заробітна плата 33695,00
2120 Нарахування на оплату праці 10636,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 985,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 192,00
2273 Оплата електроенергії
120000 Засоби масової інформації
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
130000 Фізична культура і спорт 7960,00
2111 Заробітна плата 5840,00
2120 Нарахування на оплату праці 2120,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 216800,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 216800,00
 

УСЬОГО

1413294,00

 

 

 

Начальник фінансового управління                                    М.Продан