Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 21.03. по 25.03.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 21.03. по 25.03.2016 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 107364,12
Базова дотація
0,00
Додаткова дотація 31600,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 620000,000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 275152,72
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00
Інша субвенція 104800,00
Освітня субвенція 0,00
Медична субвенція 0,00
Разом 1138916,84

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 65500,00
2111 Заробітна плата 53400,00
2120 Нарахування на оплату праці 12100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 2167125,00
2111 Заробітна плата 1329839,00
2120 Нарахування на оплату праці 315597,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 67530,00
2230 Продукти харчування 169625,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2045,00
2250 Видатки на відрядження 8250,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 5038,00
2274 Оплата природного газу 269051,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 150,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 653425,00
2111 Заробітна плата 291677,00
2120 Нарахування на оплату праці 65918,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 18635,00
2230 Продукти харчування 44670,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11100,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10280,00
2273 Оплата електроенергії 2030,00
2274 Оплата природного газу 209115,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1030515,72
2111 Заробітна плата 82451,00
2120 Нарахування на оплату праці 17110,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 799,00
2250 Видатки на відрядження 210,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 929945,72
110000 Культура і мистецтво 357560,00
2111 Заробітна плата 239786,00
2120 Нарахування на оплату праці 54482,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 1086,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 62206,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 26119,00
2111 Заробітна плата 21607,00
2120 Нарахування на оплату праці 4512,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

4300244,72

 

Начальник фінансового управління                                    М.Продан