Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 07.12. по 11.12.2015 року

 Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 07.12. по 11.12.2015 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 109657,33
Базова дотація
190666,67
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 3898900,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),  вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 594712,01
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 31034,51
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам наведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,00
Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 4960100,00
Медична субвенція 1713500,00
Разом 11498570,52

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 17600,00
2111 Заробітна плата 10000,00
2120 Нарахування на оплату праці 3600,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2000,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 1850207,51
2111 Заробітна плата 1204345,00
2120 Нарахування на оплату праці 437255,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 113700,00
2230 Продукти харчування 23500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10160,00
2250 Видатки на відрядження 381,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 29832,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 31034,51
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 949095,00
2111 Заробітна плата 582102,00
2120 Нарахування на оплату праці 211304,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 59700,00
2230 Продукти харчування 10000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6900,00
2250 Видатки на відрядження 1000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 78089,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 152880,00
2111 Заробітна плата 83100,00
2120 Нарахування на оплату праці 32853,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8870,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2700,00
2230 Продукти харчування 5400,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1635,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 20,00
2273 Оплата електроенергії 7995,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 10307,00
110000 Культура і мистецтво 114988,00
2111 Заробітна плата 87400,00
2120 Нарахування на оплату праці 27588,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
120000 Засоби масової інформації 17100,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 17100,00
130000 Фізична культура і спорт 31469,00
2111 Заробітна плата 16680,00
2120 Нарахування на оплату праці 6005,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8784,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

3133339,51

 

Начальник фінансового управління                                    М.Продан