Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 08.02. по 12.02.2016 року

 Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 08.02. по 12.02.2016 року:

 Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 281914,80
Базова дотація
184333,33
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2992455,85
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10035,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 30110,58
Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 1603200,00
Медична субвенція 708250,00
Разом 5810299,56

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 28800,00
2111 Заробітна плата 23500,00
2120 Нарахування на оплату праці 5300,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 1893298,58
2111 Заробітна плата 1522117,00
2120 Нарахування на оплату праці 334871,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1100,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 5100,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 30110,58
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 717474,00
2111 Заробітна плата 517097,00
2120 Нарахування на оплату праці 116497,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9430,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 10000,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7900,00
2250 Видатки на відрядження 3100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 12800,00
2273 Оплата електроенергії 39750,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 900,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3577865,00
2111 Заробітна плата 86000,00
2120 Нарахування на оплату праці 18920,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3300,00
2230 Продукти харчування 10000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7617,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 8610,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 3443418,00
110000 Культура і мистецтво 156862,00
2111 Заробітна плата 126260,00
2120 Нарахування на оплату праці 23882,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 6720,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 19305,00
2111 Заробітна плата 15825,00
2120 Нарахування на оплату праці 3480,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

6393604,58

 Начальник фінансового управління                                    М.Продан