Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 22.02. по 26.02.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 22.02. по 26.02.2016 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 423063,55
Базова дотація
0,00
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 808700,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 53597,06
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00
Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 0,00
Медична субвенція 0,00
Разом 1285360,61

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 45900,00
2111 Заробітна плата 37600,00
2120 Нарахування на оплату праці 8300,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 2499703,00
2111 Заробітна плата 1463092,00
2120 Нарахування на оплату праці 344138,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11226,00
2230 Продукти харчування 202420,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 9585,00
2250 Видатки на відрядження 12795,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 136,00
2274 Оплата природного газу 455211,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1100,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 1182991,00
2111 Заробітна плата 681106,00
2120 Нарахування на оплату праці 147997,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 34927,00
2230 Продукти харчування 37700,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2200,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10900,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 268161,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 968786,06
2111 Заробітна плата 81390,00
2120 Нарахування на оплату праці 17908,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 800,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1914,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 866774,06
110000 Культура і мистецтво 295169,00
2111 Заробітна плата 237004,00
2120 Нарахування на оплату праці 54598,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 567,00
2274 Оплата природного газу 3000,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 27017,00
2111 Заробітна плата 22131,00
2120 Нарахування на оплату праці 4636,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 250,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

5019566,06

 Начальник фінансового управління                                    М.Продан