Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 25.01. по 29.01.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 25.01. по 29.01.2016 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва

З 25.01. по 29.01.2016 року

З початку року

Власні доходи

430616,13

972981,68

Базова дотація

184366,66

553100,00

Стабілізаційна дотація

0,00

0,00

Інша додаткова дотація

0,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

0,00

3656200,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

2638875,52

2638875,52

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0,00

40173,92

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

0,00

31034,51

Інша субвенція

52700,00

52700,00

Освітня субвенція

0,00

3203500,00

Медична субвенція

0,00

1330800,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

0,00

Разом

3306558,31

12479365,63

Стан фінансування по бюджетних установах району

/ грн./

Код

Найменування

Загальний фонд

З 25.01. по 29.01.2016 року

Всього з початку року

010000

Державне управління

63000,00

104200,00

2111

Заробітна плата

42000,00

66700,00

2120

Нарахування на оплату праці

9300,00

14700,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

8000,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

500,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

100,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

0,00

2273

Оплата електроенергії

830,00

830,00

2274

Оплата природного газу

10470,00

10470,00

2800

Інші поточні видатки

400,00

2900,00

070000

Освіта

2093219,00

3731751,51

2111

Заробітна плата

1432631,00

2699751,00

2120

Нарахування на оплату праці

343060,00

621830,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1000,00

14300,00

2230

Продукти харчування

36259,00

77919,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

876,00

5462,00

2250

Видатки на відрядження

928,00

928,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

1902,00

2273

Оплата електроенергії

112765,00

112925,00

2274

Оплата природного газу

161300,00

161300,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2400,00

2400,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

31034,51

2800

Інші поточні видатки

2000,00

2000,00

080000

Охорона здоров’я

276590,00

1000145,00

2111

Заробітна плата

0,00

467500,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

102800,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

37300,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2800,00

3650,00

2230

Продукти харчування

13450,00

13450,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1480,00

8035,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

19100,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

0,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

82150,00

2274

Оплата природного газу

258860,00

258860,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

2710

Виплати пенсій і допомог

0,00

7000,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

0,00

2800

Інші поточні видатки

0,00

300,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3103017,52

6600317,44

2111

Заробітна плата

89375,00

172675,00

2120

Нарахування на оплату праці

21677,00

40003,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

25000,00

25000,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

4000,00

4000,00

2230

Продукти харчування

10000,00

10000,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2244,00

10029,12

2250

Видатки на відрядження

0,00

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

0,00

2273

Оплата електроенергії

11390,00

11390,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

0,00

2730

Інші виплати населенню

2939331,52

6327220,32

110000

Культура і мистецтво

372341,00

501130,00

2111

Заробітна плата

257330,00

364828,00

2120

Нарахування на оплату праці

58412,00

78454,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

1121,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

128,00

2273

Оплата електроенергії

56599,00

56599,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

120000

Засоби масової інформації

0,00

0,00

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

0,00

130000

Фізична культура і спорт

27844,00

47149,00

2111

Заробітна плата

23087,00

38912,00

2120

Нарахування на оплату праці

4757,00

8237,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

0,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

0,00

0,00

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

0,00

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

0,00

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,00

0,00

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

0,00

0,00

УСЬОГО

5936011,52

11984692,95

Начальник фінансового управління            М.Продан