Інформація для ЗМІ, Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах з 17.08. по 21.08.2015 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 17.08. по 21.08.2015 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва

Сума

Власні доходи

108810,90

Базова дотація

190633.33

Додаткова дотація

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

211800,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

0,00

Інша субвенція

0,00

Освітня субвенція

0,00

Медична субвенція

0,00

Разом

510244,23

Стан фінансування по бюджетних установах району

/в грн./

Код

Найменування

Загальний фонд

010000

Державне управління

24000,00

2111

Заробітна плата

16600,00

2120

Нарахування на оплату праці

6400,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1000,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2274

Оплата природного газу

070000

Освіта

80608,00

2111

Заробітна плата

49735,00

2120

Нарахування на оплату праці

18060,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6378,00

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

921,00

2250

Видатки на відрядження

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

232,00

2273

Оплата електроенергії

5262,00

2274

Оплата природного газу

2275

Оплата інших енергоносіїв

2730

Інші виплати населенню

2800

Інші поточні видатки

20,00

080000

Охорона здоров’я

43896,00

2111

Заробітна плата

2120

Нарахування на оплату праці

8146,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

13310,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3940,00

2250

Видатки на відрядження

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

18500,00

2273

Оплата електроенергії

2274

Оплата природного газу

2275

Оплата інших енергоносіїв

2710

Виплати пенсій і допомог

2730

Інші виплати населенню

2800

Інші поточні видатки

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

150367,00

2111

Заробітна плата

84800,00

2120

Нарахування на оплату праці

30784,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

4800,00

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

507,00

2250

Видатки на відрядження

2273

Оплата електроенергії

4908,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

24100,00

2730

Інші виплати населенню

468,00

110000

Культура і мистецтво

65607,00

2111

Заробітна плата

44620,00

2120

Нарахування на оплату праці

17305,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2000,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1122,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

208,00

2273

Оплата електроенергії

352,00

120000

Засоби масової інформації

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

130000

Фізична культура і спорт

13913,00

2111

Заробітна плата

10208,00

2120

Нарахування на оплату праці

3705,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

20000,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

20000,00

УСЬОГО

398391,00

В.о.начальника фінансового управління                    О.Гвоздак