Інформація для ЗМІ, Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах з 22.06. по 30.06.2015 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 22.06. по 30.06.2015 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн../

Назва сума З початку року
Власні доходи
327559,96 4988666,27
Базова дотація 190633,34 3431400,00
Інша додаткова дотація 0,00 2200000,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 369000,00 22415500,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 127313,76 1304767,03
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),  вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 4676,76 240401,64
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 360929,23
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00 182859,54
Інша субвенція 0,00 68224,00
Освітня субвенція 0,00 23163900,00
Медична субвенція 0,00 9290600,00
Разом 1019183,82 67647247,71

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/ грн./

Код Найменування

Загальний фонд

За  тиждень

Всього з початку року
010000 Державне управління 119314,00 564915,00
2111 Заробітна плата 92442,00 352324,00
2120 Нарахування на оплату праці 25122,00 126590,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1450,00 47955,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7194,00
2250 Видатки на відрядження 300,00 1440,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 160,00
2273 Оплата електроенергії 6800,00
2274 Оплата природного газу   22452,00
070000 Освіта 1103027,00 22778092,58
2111 Заробітна плата 598625,00 14189211,66
2120 Нарахування на оплату праці 220624,00 5240726,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 185552,00 703817,00
2230 Продукти харчування 826127,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1826,00 136655,00
2250 Видатки на відрядження 400,00 58169,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7272,00
2273 Оплата електроенергії 342554,00
2274 Оплата природного газу 739071,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 96000,00 336382,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 708,00
2730 Інші виплати населенню 190099,54
2800 Інші поточні видатки 7300,00
080000 Охорона здоров’я 339014,00 10702506,78
2111 Заробітна плата 194850,00 6070100,00
2120 Нарахування на оплату праці 93987,00 2225999,78
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 300,00 424741,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 15950,00 390985,00
2230 Продукти харчування 12217,00 156617,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 123773,00
2250 Видатки на відрядження 41855,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14010,00 64106,00
2273 Оплата електроенергії 350050,00
2274 Оплата природного газу 7700,00 768398,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 44800,00
2710 Виплати пенсій і допомог 24000,00
2730 Інші виплати населенню 15000,00
2800 Інші поточні видатки 2082,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 589003,52 25589983,85
2111 Заробітна плата 66584,00 881348,00
2120 Нарахування на оплату праці 24002,00 318285,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35,00 97517,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1460,00 12736,00
2230 Продукти харчування 19970,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 925,00 53463,00
2250 Видатки на відрядження 1790,00
2273 Оплата електроенергії 49341,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 48200,00
2730 Інші виплати населенню 495997,52 24107333,85
110000 Культура і мистецтво 199109,00 2555640,00
2111 Заробітна плата 148161,00 1560238,00
2120 Нарахування на оплату праці 50059,00 551209,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 183725,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 127399,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 160,00 765,00
2273 Оплата електроенергії 729,00 132304,00
120000 Засоби масової інформації 76400,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 76400,00
130000 Фізична культура і спорт 2000,00 302038,00
2111 Заробітна плата 193095,00
2120 Нарахування на оплату праці 74413,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3400,00
2250 Видатки на відрядження 450,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2000,00 18180,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 4450,00 185825,15

 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 4450,00 185825,15
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 86700,00 4271131,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5931,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 86700,00 4265200,00
 

УСЬОГО

2442617,52 67026532,36

 

 

Начальник фінансового управління                                    М.Продан