Інформація для ЗМІ, Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах з 27.07. по 31.07.2015 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 27.07. по 31.07.2015 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн../

Назва сума З початку року
Власні доходи
212065,55 5796879,53
Базова дотація 190633,34 4003300,00
Інша додаткова дотація 0,00 3100000,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00 26311600,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 7833,79 1766809,51
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),  вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 22842,00 298814,89
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 420929,23
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00 213336,13
Інша субвенція 0,00 68224,00
Освітня субвенція 0,00 27297700,00
Медична субвенція 0,00 11207600,00
Разом 433374,68 80485193,29

 

Стан фінансування по бюджетних установах району

/ грн./

Код Найменування

Загальний фонд

За  тиждень

Всього з початку року
010000 Державне управління 30596,00 639661,00
2111 Заробітна плата 28418,00 402892,00
2120 Нарахування на оплату праці 2178,00 145068,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 53655,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7194,00
2250 Видатки на відрядження 1440,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 160,00
2273 Оплата електроенергії 6800,00
2274 Оплата природного газу 22452,00
070000 Освіта 496411,00 23986377,17
2111 Заробітна плата 314949,00 14872902,66
2120 Нарахування на оплату праці 124358,00 5504682,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5364,00 838917,00
2230 Продукти харчування 50700,00 832758,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1040,00 189954,00
2250 Видатки на відрядження 59809,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7452,00
2273 Оплата електроенергії 349920,00
2274 Оплата природного газу 739071,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 357517,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 708,00
2730 Інші виплати населенню 222386,13
2800 Інші поточні видатки 7300,00
080000 Охорона здоров’я 188851,00 12606541,78
2111 Заробітна плата 85889,00 7278500,00
2120 Нарахування на оплату праці 34702,00 2666699,78
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6700,00 468341,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 20400,00 461685,00
2230 Продукти харчування 23500,00 203217,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 139973,00
2250 Видатки на відрядження 44355,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 83906,00
2273 Оплата електроенергії 381425,00
2274 Оплата природного газу 768398,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 16900,00 61700,00
2710 Виплати пенсій і допомог 28000,00
2730 Інші виплати населенню 17500,00
2800 Інші поточні видатки 2842,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 118542,79 30270915,14
2111 Заробітна плата 63116,00 1032164,00
2120 Нарахування на оплату праці 22848,00 374270,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 106682,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 14625,00
2230 Продукти харчування 25392,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 63051,00
2250 Видатки на відрядження 1790,00
2273 Оплата електроенергії 54619,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 48200,00
2730 Інші виплати населенню 32578,79 28550122,14
110000 Культура і мистецтво 72370,00 2682356,00
2111 Заробітна плата 55605,00 1649538,00
2120 Нарахування на оплату праці 16765,00 581696,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 187975,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 129486,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 957,00
2273 Оплата електроенергії 132704,00
120000 Засоби масової інформації 15000,00 106400,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15000,00 106400,00
130000 Фізична культура і спорт 15733,00 354932,00
2111 Заробітна плата 11566,00 39063,00
2120 Нарахування на оплату праці 4167,00 88244,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3400,00
2250 Видатки на відрядження 450,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 18180,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0,0 216056,59
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 216056,59
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,0 5616731,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5931,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 5610800,00

УСЬОГО

937503,79 76479970,68

Начальник фінансового управління                                    М.Продан