Новини

Інформація про стан доходів та фінансування по бюджетних установах з 31.08.2015 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 31.08.2015 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн../

Назва

За 31.08.2015 року

З початку року

Власні доходи

38675,60

6705707,67

Базова дотація

190633,34

4575200,00

Інша додаткова дотація

3850000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

30159800,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

1866887,96

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

362356,30

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

492929,23

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

243812,72

Інша субвенція

68224,00

Освітня субвенція

28873800,00

Медична субвенція

13102900,00

Разом

229308,94

90301617,88

Стан фінансування по бюджетних установах району

/ грн./

Код

Найменування

Загальний фонд

За 31.08.2015року

Всього з початку року

010000

Державне управління

0,00

722017,00

2111

Заробітна плата

0,00

457517,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

165399,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

60655,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

7594,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

1440,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

160,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

6800,00

2274

Оплата природного газу

0,00

22452,00

070000

Освіта

12695,00

26805788,76

2111

Заробітна плата

0,00

16524291,66

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

6123732,38

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

979895,00

2230

Продукти харчування

0,00

839646,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

12695,00

448170,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

60899,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

7684,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

355182,00

2274

Оплата природного газу

0,00

739071,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

357517,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

708,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

254672,72

2800

Інші поточні видатки

0,00

114320,00

080000

Охорона здоров’я

2000,00

14452212,78

2111

Заробітна плата

0,00

8472299,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

3060386,78

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

498536,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2000,00

530165,00

2230

Продукти харчування

0,00

233517,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

166501,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

46855,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

102406,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

415717,00

2274

Оплата природного газу

0,00

791808,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

79180,00

2710

Виплати пенсій і допомог

0,00

32000,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

20000,00

2800

Інші поточні видатки

0,00

2842,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

46700,00

34578658,54

2111

Заробітна плата

34300,00

1178296,00

2120

Нарахування на оплату праці

12400,00

419155,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

115582,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

0,00

14625,00

2230

Продукти харчування

0,00

30192,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

73307,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

1790,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

59527,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

72300,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

32613884,54

110000

Культура і мистецтво

1168,00

2909339,00

2111

Заробітна плата

0,00

1810545,00

2120

Нарахування на оплату праці

1168,00

643990,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

189975,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

130608,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

1165,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

133056,00

120000

Засоби масової інформації

0,00

106400,00

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

106400,00

130000

Фізична культура і спорт

0,00

401465,00

2111

Заробітна плата

0,00

266055,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

100160,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

13220,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

3400,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

450,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

18180,00

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

0,00

243733,05

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

243733,05

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

0,00

6938331,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

5931,00

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,00

6912400,00

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

0,00

20000,00

УСЬОГО

62563,00

87157945,13

В.о.начальника фінансового управління              О.Гвоздак