Публікації

КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Відповідно до ч.2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із змінами, внесеними Законом №198-VII) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повинні міститися відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Закон зобов’язує юридичних осіб подавати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у т.ч. кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника, якщо засновник – юридична особа. Такі дані надають  як  новостворені юридичні особи  так і юридичні особи, які зареєстровані.

Надання  інформації про «кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи»  шляхом внесення такої інформації:

  • при створенні юридичної особи – до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма 1);
  • для зареєстрованих юридичних осіб – до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (Форма 4).

     Законом надано визначення поняттю   кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – ним вважатиметься фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб , що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.