Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Загальна інформація, основні функції

Основні функції відділу культури і туризму районної державної адміністрації:

культура

– вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку культури, за інші заслуги перед Україною, нагороджує відомчими відзнаками ;

– координує та контролює роботу ЦБ, ЦБС, РБК, ДШМ, ДМШ та клубних і музейних закладів району;

– здійснює контроль за дотриманням законодавчих актів що стосуються музейної та пам’ятноохоронної справи, охорони праці та пожежної безпеки;

– здійснює координацію діяльнос

ті підпорядкованих йому закладів галузі з аналогічними закладами інших районів в організації культурного обслуговування і дозвілля різних категорій населення, створення сприятливих умов для творчого самовираження особистості;

– здійснює організаційні заходи п

о підготовці і проведенню, матеріальному забезпеченню загальнорайонних і селищних масових заходив, фестивалів, благодійних акцій, оглядів, конкурсів та ін.;

– забезпечує дотримання фінансово-штатної дисципліни, раціональне використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей;

– організовує роботу щодо складання звітності про роботу підпорядкованих йому закладів;

– затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;

– здійснює інші функції, що випливають з покладених па нього завдань, відповідно до чинного законодавства.

Основними завданнями відділу є:

– участь у формуванні держ

авної політики у сфері культури, мистецтва і туризму, збереження її реалізації на регіональному рівні, прогнозування та забезпечення комплексного розвитку культури і туризму в районі, їх гуманізаційної спрямованості на національні і загальнонаціональні цінності;

– збереження рівності прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні й поширенні культурних цінностей;

– задоволення культурних та тур

истичних запитів населення, формування здорових потреб високих естетичних смаків і здорового туризму;

– створення умов для відт
– забезпечення підготовки та проведення свят, обрядів, традицій, фестивалів і конкурсів аматорів народної творчості, виставок та презентацій майстрів декоративно-прикладного і ужиткового мистецтва, сприяння розвитку літератури, музики, образотворчого і ужиткового мистецтва, організація інших культурно-освітніх, мистецьких масових заходів серед широких верств населення;ворення і розвитку культури і туризму української нації, культури національних меншин, які проживають на території району;

– розвиток культурних та туристичних зв’язків установ культури і мистецтва з закордонними країнами;

– збереження, охорона культурної спадщини, нематеріальної культури, збереження культурних традицій українського народу і культури всіх національних груп, які проживають на території району;

– зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази державних установ культури і туризму;

-пропаганда серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля.


 Звіт про роботу районної бібліотеки для дорослих  за 2015 рік

Інформація про  проведення  в  клубних  установах району  заходів   по  відзначенню  20 лютого 2016 року Дня  Героїв  Небесної   Сотні

План проведення туристичних заходів Закарпатської області на 2017 рік

 

 

Перейти до вмісту