Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Містобудування, архітектура та цивільний захист

architectВідділ містобудування, архітектури та цивільного захисту райдержадміністрації (далі – відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього завдань. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про відділ.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі містобудування, архітектури та цивільного захисту на території району. Відповідно до визначених галузевих повноважень відділ виконує такі завдання:

 • 1)    організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • 2)    забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • 3)    надає адміністративні послуги;
 • 4)    здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • 5)    аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі містобудування, архітектури та цивільного захисту на території району та вживає заходів до усунення недоліків;
 • 6)    бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • 7)    вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;
 • 8)    забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • 9)    бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • 10)      розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • 11)      бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • 12)      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • 13)      бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації;
 • 14)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
 • 15)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • 16)      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • 17)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • 18)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • 19)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • 20)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • 21)      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • 22)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • 23)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • 24)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • 25)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • 26)      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • 27)      забезпечує захист персональних даних;
 • 28)      здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 • 29)      здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;
 • 30)      вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
 • 31)      готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
 • 32)      здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;
стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
забудови та іншого використання територій;
сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

 • 33)      вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
 • 34)      сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
 • 35)      забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • 36)      готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
 • 37)      у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
 • 38)      координує діяльність:
 • 39)      суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • 40)      підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
 • 41)      надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок;
 • 42)      надає будівельні паспорти забудови земельних ділянок;
 • 43)      надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
 • 44)      оформляє паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • 45)      надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;
 • 46)      забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
 • 47)      сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
 • 48)      забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
 • 49)      співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
 • 50)      інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
 • 51)      організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • 52)      сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
 • 53)      здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність до використання пункту управління;
 • 54)      організовує створення, накопичення,збереження та розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення;
 • 55)      здійснює планування, організацію та проведення відселенняі евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій;
 • 56)      інші функції у сфері містобудування архітектури та  цивільного захисту, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 Нормативні документи:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «про основи містобудування»  –  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»  –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5496-17


Генеральний план смт.Воловець та с. Канора  – Переглянути

Генеральний план с. Верхні Ворота  – Переглянути

Генеральний план с. Лази – Переглянути

Розпорядження голови районної державної адміністрації 12.05.2015 № 117 “Про розроблення детального плану території за межами населеного пункту на території Нижньоворітської сільської ради”

ПРОТОКОЛ № 8 позапланового засідання комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій