Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Містобудування, архітектура та цивільний захист

architectВідділ містобудування, архітектури та цивільного захисту райдержадміністрації (далі – відділ) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на нього завдань. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про відділ.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі містобудування, архітектури та цивільного захисту на території району. Відповідно до визначених галузевих повноважень відділ виконує такі завдання:

 • 1)    організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • 2)    забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • 3)    надає адміністративні послуги;
 • 4)    здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • 5)    аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі містобудування, архітектури та цивільного захисту на території району та вживає заходів до усунення недоліків;
 • 6)    бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • 7)    вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;
 • 8)    забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • 9)    бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • 10)      розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • 11)      бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • 12)      бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • 13)      бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації;
 • 14)      готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
 • 15)      забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • 16)      готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • 17)      розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • 18)      опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • 19)      забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • 20)      постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • 21)      контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • 22)      здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • 23)      забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • 24)      організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • 25)      забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • 26)      бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • 27)      забезпечує захист персональних даних;
 • 28)      здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 • 29)      здійснює підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;
 • 30)      вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;
 • 31)      готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
 • 32)      здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;
стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);
забудови та іншого використання територій;
сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

 • 33)      вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;
 • 34)      сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
 • 35)      забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • 36)      готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;
 • 37)      у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
 • 38)      координує діяльність:
 • 39)      суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • 40)      підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
 • 41)      надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок;
 • 42)      надає будівельні паспорти забудови земельних ділянок;
 • 43)      надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;
 • 44)      оформляє паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • 45)      надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;
 • 46)      забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;
 • 47)      сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
 • 48)      забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
 • 49)      співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
 • 50)      інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
 • 51)      організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • 52)      сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
 • 53)      здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність до використання пункту управління;
 • 54)      організовує створення, накопичення,збереження та розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення;
 • 55)      здійснює планування, організацію та проведення відселенняі евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій;
 • 56)      інші функції у сфері містобудування архітектури та  цивільного захисту, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 Нормативні документи:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «про основи містобудування»  –  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»  –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5496-17

Інформація про прийняті рішення щодо актуалізації містобудівної документації

РЕЄСТР  (перелік) договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них), укладених Воловецькою районною державною адміністрацією у 2019 році


Перелік необхідних документів для оформлення кредиту по програмі “Власний дім”

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ, розташованої за межами населеного пункту Воловець на території Воловецької селищної ради, для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою (пояснювальна записка),     Схема території

Генеральний план смт.Воловець та с. Канора  – Переглянути

Генеральний план с. Верхні Ворота  – Переглянути

Генеральний план с. Лази – Переглянути

Генеральний план с. Абранка – Переглянути

Детальний план території, розташованої за межами населеного пункту Воловець на території Воловецької селищної ради для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою

Розпорядження голови районної державної адміністрації 12.05.2015 № 117 “Про розроблення детального плану території за межами населеного пункту на території Нижньоворітської сільської ради”

Розпорядження голови районної державної адміністрації 23.01.2018 № 13 “Про надання дозволу на  розроблення детального плану території за межами населеного пункту на території Воловецької селещної ради”

Розпорядження голови районної державної адміністрації 07.022018 № 23 “Про надання дозволу на  розроблення детального плану території в урочищі Бистрий за межами населеного пункту на території Тишівської сільської ради”

 Обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) Воловецького району

ПРОТОКОЛ № 8 позапланового засідання комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій


РЕЄСТР

містобудівних умов та обмежень 

(2019 рік)

№ п/п

Дата та номер наказу

про затвердження 

містобудівних умов та обмежень

 

Замовник об’єкта будівництва Назва об’єкта будівництва Адреса об’єкта будівництва Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

 

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

 

Електронна

скан-копія примірника

містобудівних умов та обмежень

 

1 25.04.2019 № 1  ТОВ “АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ” Будівництво вітрової електростанції 120 МВт Закарпатська область, Воловецький район Внесення змін до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом 03.10.2018 № 7 Переглянути
2 04.07.2019 № 2 Сичик Ж. І. Будівництво індивідуального гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Жденієво Внесення змін до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом 23.08.2018 № 6 Переглянути
3 19.07.2019 №3 Релігійна громада греко-католицької церкви “Різдва Богородиці” Реконструкція храму з добудовою веж Закарпатська область, Воловецький район,с. Верхні Ворота, вул. Верховинська Переглянути

                                                                                               


РЕЄСТР

містобудівних умов та обмежень 

(2018 рік)

№ п/п

Дата та номер наказу

про затвердження 

містобудівних умов та обмежень

 

Замовник об’єкта будівництва Назва об’єкта будівництва Адреса об’єкта будівництва Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

 

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

 

Електронна

скан-копія примірника

містобудівних умов та обмежень

 

 1

 26.02.2018 № 1 Копосович О. І. Будівництво житлового будинку з вбудованими магазином змішаних товарів та кафетерієм

Закарпатська область, Воловецький район,смт Жденієво,

вул. Шевченка

 –  Переглянути
 2  27.04.2018 № 2  Гасиджак В.С.  Реконструкція горища будівлі кафе-магазину з житловими приміщеннями під однокімнатну  квартиру  Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Привокзальна  –  –  Переглянути
3 03.08.2018 #4 Ісевич Наталія Миколаївна Будівництво гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Карпатська Переглянути
4 06.08.2018 #5 Годованець Василь Васильович Будівництво індивідуального гаража  Закарпатська область, Воловецький район, с. Підполоззя Переглянути
5 23.08.2018 № 6 Сичик Жанна Іванівна Будівництво індивідуального гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Жденієво Переглянути
6 03.10.2018 №7 ТОВ “АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ” Будівництво ПС 35/110 кВ “ВЕС Воловець” суміщеної з ремонтно-експлуатаційною базою Закарпатська область, Воловецький район Переглянути
7 18.12.2018 №8 Траньович В. Д. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна Переглянути
8 18.12.2018 №9 Куцик Я. П. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна  Переглянути
9 18.12.2018 №10 Попович І. М. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна  Переглянути
10 18.12.2018 №11 Козик М. М. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна  Переглянути
11 19.12.2018 № 12 Беца І.В. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна  Переглянути
12 19.12.2018 № 13 Пришляк Т. Б. Будівництво  гаража Закарпатська область, Воловецький район,смт Воловець, вул. Луки Демяна  Переглянути
13 21.12.2018 № 14 Воловецька РДА Будівництво Закарпатська область, Воловецький район,с. Котельниця Переглянути

                                                                                                                  


РЕЄСТР

містобудівних умов та обмежень 

(2017 рік)

№ п/п

Дата та номер наказу

про затвердження 

містобудівних умов та обмежень

 

Замовник об’єкта будівництва Назва об’єкта будівництва Адреса об’єкта будівництва Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень

 

Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

 

Електронна

скан-копія примірника

містобудівних умов та обмежень

 

 1

 08.09.2017

№ 1

 ТОВ “АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ” Встановлення щогли висотою 78 метрів для монтажу метереологічного обладнання  Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Воловець, гора Плай

 –  –  Переглянути
 2  08.09.2017

№2

 Бирак І. Ф.  Реконструкція з добудовою кафе “Вікторія”

Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Воловець,

вул. Привокзальна, 7

 –  –

 Переглянути

 3 05.10.2017

№3

 Нілабович М.П.  Будівництво індивідуального гаража №31 Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Воловець,

вул. Карпатська

 –  –

 Переглянути

4  26.10.2017

№ 4

 Словенко М. Ф.   Будівництво індивідуального гаража №33

Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Воловець,

вул. Карпатська

 –  –  Переглянути
 5 24.11.2017 № 5 Беца К. М. Реконструкція нежитлових приміщень під квартиру

Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Воловець,

вул. Карпатська, 37а

 –  Переглянути
 6  01.12.2017 № 6  Андрійчук Т. М.  Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення

Закарпатська область,

Воловецький район,

смт Жденієво,

вул. Шевченка, 144

 –  –  Переглянути
 7  28.12.2017  ТОВ “АТЛАС ВОЛОВЕЦЬ ЕНЕРДЖИ”  Будівництво вітрової електростанції  120 МВт  Закарпатська область, Воловецький район, за межами нселеного пункту на території Воловецької селищної ради  – Переглянути

                                                                                                      


 

 

Перейти до вмісту