Публікації

Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії

Відповідно до статті 2 ЗУ “Про виконавче провадження” в ч1. зазначено, що примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
Ч.2. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України “Про державну виконавчу службу” (далі – державні виконавці).
Ч.3. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. Постановою директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені цим Законом, для начальників відділів примусового виконання рішень та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції – начальників відділів державної виконавчої служби(далі-начальники відділів).

Ч.4. Інші органи, установи, організації і посадові особи провадять окремі виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 5 цього Закону, на вимогу чи за дорученням державного виконавця.
Порівняльний аналіз коментованої статті цього Закону свідчить, що до юридичного термінологічного обігу вводяться два поняття: «органи примусового виконання рішень» і «органи виконання рішень».
Органи виконання рішень – це державні органи, на які покладена реалізація рішень, ухвал і постанов судових та інших органів, спрямованих на захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави.
Органами примусового виконання рішень є тільки державна виконавча служба, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.
Основні засади її організації та діяльності регулюються Законом «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998 р. Частина перша ст. 3 цього Закону встановлює перелік органів державної виконавчої служби.
До них відносяться: Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Aвтономній РеспубліціKрим, обласних, Kиївського та Cевастопольського міських управлінь юстиції; районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Згідно з частиною другою ст. 3 Закону «Про державну виконавчу службу» безпосереднє примусовс виконання рішень, перелік яких встановлеиий у ст. 3 коментованого Закону, покладається на державних виконавців.
До державних виконавців належать: заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України – начальник відділу примусового виконання рішень, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальники підрозділів примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Aвтономній Республіці Kрим, обласних, Kиївського та Cевастопольського міських управлінь юстиції, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці підрозділів примусового виконання рішень відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Aвтономній Республіці Kрим, обласних, Kиївського та Cевастопольського міських управлінь юстиції, начальник, заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби (частина перша ст. 4 Закону «Про державну виконавчу службу).

Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

Правовий статус державних виконавців у загальних рисах окреслений у ст. 11 коментованого Закону.

Ст. 2 даного Закону передбачена можливість утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження.
Органами примусового виконання згідно з частиною третьою ст. 3 коментованого Закону є також органи та посадові особи, які виконують рішення про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Iнші органи, організації та посадові особи у передбачених цим Законом випадках здійснюють виконавчі дії на вимогу чи за дорученням державного виконавця.

Начальник відділу ДВС

Воловецького РУЮ

Палей М.М