Новини

ПІДПРИЄМНИЦТВО НАРОЩУЄ ПОТУЖНОСТІ

З нагоди Дня підприємця відбулися урочистості, на яких йшлося про визнання тієї ролі, яку відіграють у розвитку еко​номіки району підприєм​ництво та приватна ініціа​тива.

З цього й розпочала роз​мову голова райдержадміністрації В. Є. Рогова, підкресливши, що на сучас​ному етапі бізнес допома​гає виживати багатьом, формує думку, у певній мірі забезпечує необхідний рівень економіки. Підприє​мництво зробило помітний крок у своєму розвитку порівняно з роком мину​лим. Це прослідковується насамперед у наповненні місцевих бюджетів, у за​безпеченні людей робочи​ми місцями. Нині в нашому районі у сфері малого підприємництва задіяно 765 фізичних осіб та 74 юридичні. За 2014 рік до бюджетів усіх рівнів фізичними особами сплачено 2677,8 тис. грн., юридичними – 20004,9 тис. грн. Всього надійшло до зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу 22682,7 тис. грн., що на 9,5 відсотка більше, ніж у попередньому році.

Голова райдержадміністрації В. Є. Рогова при​вітала представників бізне​су Воловеччини зі святом, побажала їм і їх родинам міцного здоров’я, благопо​луччя й успішної діяльності, а також вручила грамоти районної державної адмі​ністрації, якими нагород​жено за вагомий внесок у розвиток економіки, висо​ку професійну май​стерність, активну участь у громадському житті тери​торіальної громади та з нагоди Дня підприємця В. М. Бабінця, І. І. Рошка, М. М. Вайдича, М. М. Безегу, В. С. Шекмара, В. М. Фалайла, І. М. Мадяра й ряд інших підприємців.

Керівник району також відзначила діяльність кращих підприємців Воловеччини І. Ф. Бирака, В. В. Мишанича, О. А. Яворського, Ю. М. Кураха, які своїми конкретними справами вносять вагомий вклад у соціально-економічний розвиток району.

Заступник начальника Воловецького відділення Свалявської ОДПІ М. А. Мадяр, відзначила, що кожного року, у першу не​ділю вересня в нашій країні відзначається День підприємців, які забезпе​чують достаток не лише своїм родинам, а є і голов​ним джерелом нових ро​бочих місць, насичення ринку товарами і послуга​ми, основою для форму​вання середнього класу, платять чималі суми по​датків, що дає можливість вирішувати найактуальніші соціальні проблеми. Лише за січень-червень поточного року надходження єдиного соціального внеску склали 18936,6 тис. грн., що на 464,9 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

М. А. Мадяр наголошувала, що, можливо, хтось підстав для радісного настрою і не має, але більшість таки радіють своїм перемогам, яких вони досягнули. Промовець щиро подякувала всім підприємцям, які вишукують можливості для нарощування потужностей, шу​кають як допомогти своїм землякам і економіці району, а також вручила ряду підприємців грамоти, якими їх нагороджено Свалявською ОДПІ.

Усім підприємцям здоро​в’я й оптимізму, успіхів, вдалих угод і надійних парт​нерів побажав голова ради підприємців району М. М. Вайдич. Разом із тим він вка​зав на причини, які спо​вільнюють розвиток підприємництва. Він відзначив, що підприємці чекають часу, коли законотворці повернуться обличчям до них і покладають надію на взаєморозуміння й подальшу ефективну працю заради економічного процвітання району й краю, покращення добробуту людей.

Учасників зустрічі при​вітали заступник голови райдержадміністрації І. В. Сличко, підприємці В. М. Бабінець, В. В. Мишанич, І. І. Собран, артисти районного будинку культури які бажали пред​ставникам бізнесу Воловеччини, їх родинам міцно​го здоров’я, благополуччя й успішної діяльності.

Наприкінці зустрічі кері​вник району В. Є. Рогова висловила сподівання, що підприємці Воловеччини і надалі з розумінням стави​тимуться до важливих пи​тань, які вирішуються в районі.

Й. БІГАРІЙ

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar