Новини

Порядoк здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю

16 травня 2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 “Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“. Останньою затверджений Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю , а також – Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю .

Згідно Порядку контролю – право на здійснення інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин мають інспектори праці Державної служби України з питань праці та її територіальних органів і виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад(в частині своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Порядком передбачено, що підставою для видачі посвідчення інспектора праці посадовій особі місцевого виконавчого органу ради є лист сільського , селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми затвердженої Мінсоцполітики.

Пунктом 5 Порядку контролю визначений перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є:

– звернення працівника щодо порушення законодавства про працю;

– звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин;

– рішення суду;

– повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів;

– інформація органів Держстату, ДФС, ПФУ, профспілкових організацій;

– рішення керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин.

Зазначений Порядок контролю, також передбачає, що у разі виконання у встановлені строки припису про усунення порушень заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються, крім випадків, якщо йдеться про факти використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати або виплати її в неповному обсязі, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці. У таких випадках заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одразу після закінчення перевірки і одночасно із внесенням припису.

Ось деякі з цих заходів:

100 мінімальних зарплат (320 000 грн), – недопуск державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати у конверті). Звертаємо увагу, що це новий вид відповідальності!

30 мінімальних зарплат (96 000 грн), – за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення:

– фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи за повний робочий час, встановлений на підприємстві (тобто людина офіційно має працювати 4 години, але за фактом працює 8 годин);

– виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;

– порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць;

– виплати не в повному обсязі.

10 мінімальних зарплат (32 000 грн) – за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, якщо не сплатите роботи у нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу тощо);

3 мінімальні зарплати (9 600) – немає прив’язки до кожного працівника, отже, цей штраф у цілому по підприємству:

– за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі;

– за недопуск інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є не оформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплати у конверті. Це також новий вид відповідальності!

Також, на підставі письмової заяви роботодавця інспектори можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю. За результатами такого аналізу роботодавець до відповідальності не притягується.

А вже Порядком нагляду передбачена процедура виявлення порушень та недоліків під час здійснення повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади.

 

 Начальник відділу з питань праці

та зайнятості  населення УСЗН                                                 І.Ківкович