Публікації

Про компенсацію за додаткову відпустку у разі звільнення

Право державних службовців на додаткову оплачувану відпустку передбачене статтею 35 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (далі — Закон № 3723), в органах місцевого самоврядування — стаття 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 7 червня 2001 року № 2493-III (далі — Закон № 2493).

Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України і Головного управління державної служби «Про порядок надання державним службовцям додаткової оплачуваної відпустки» від 27 січня 1999 року № 13-294/10/364 визначено, що додаткова оплачувана відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток, передбачених статтею 4 Закону № 504.

Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток установлено постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27 квітня 1994 року № 250 (далі — Постанова № 250).
Відповідно до Постанови № 250 державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на два календарних дні за кожен наступний рік, але тривалість додаткової оплачуваної відпусток не може перевищувати 15 календарних днів.

Виникнення в державних службовців права на додаткову оплачувану відпустку і її тривалість перебуває у прямій залежності від наявності в державного службовця відповідного стажу державної служби, а не від відпрацьованого ним часу у відповідному робочому році.

Надання додаткової відпустки певної тривалості, а також виплата грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні державного службовця залежить лише від наявності в нього стажу державної служби, передбаченого Постановою № 250, що дає право на надання зазначеної відпустки.

Головний державний інспектор Управління

Держпраці у Закарпатській області Попков В.С.