Новини

Про обов’язкову частку витрат на оплату послуг

З метою соціального захисту громадян щодо застосування окремих пунктів постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» ( надалі по тексту Порядок надання субсидій) управління соціального захисту населення повідомляє наступне.

Відповідно пункту 15 Порядку надання субсидій, громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної послуги менше ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/ виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/ виробником як оплата послуг у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступні розрахункові періоди.

Правилами надання населенню послуг з газопостачання затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р № 2246 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 476) пунктом 17 визначено, що розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць.

Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

Відповідно пункту 20 Порядку надання субсидій, надання раніше призначеної субсидії припиняється за поданням житлово-експлуатаційних організацій та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами.

Враховуючи вищевикладене, несплата обов’язкової частки тими споживачами-одержувачами субсидії, у яких внаслідок економії використання ними послуг та за рахунок зарахованої на власний особовий рахунок суми субсидії виникла переплата, не є підставою для припинення призначеної субсидії.

Управління соціального

захисту населення РДА