Новини

ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ СВОЇХ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ (КОНТРОЛЕРІВ) АБО Ж ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

Юридичним особам необхідно подавати державному реєстратору відомості про свого власника істотної участі або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у т.ч. кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника, якщо засновник – юридична особа. Такі дані надають як новостворені юридичні особи так і юридичні особи, які зареєстровані до набуття чинності Законом. Новостворені юридичні особи надають інформацію під час реєстрації створення юридичної особи, а зареєстровані юридичні особи – на протязі шести місяців з моменту набуття Законом чинності.

Надання інформації про «кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» шляхом внесення такої інформації:

  1. При створенні юридичної особи – до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи включається інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) є юридичною особою (Форма 1).

  2. Для зареєстрованих юридичних осіб – до реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (Форма 4).

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) , у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) є юридичною особою , зазначені відомості не подаються та не включаються до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації :

  • політичних партій, творчих спілок, їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств;

  • юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, які кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами ) такої юридичної особи;

  • юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодо одержувача (вигодо одержувачів), у тому числі кінцевого вигодо одержувача (вигодо одержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність ( проставленням відмітки у відповідній графі реєстраційної картки).

Також зазначаємо, що строк подачі юридичними особами відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до 25 вересня 2015 року, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Відповідно до частини 5 статті 166 1 Кодексу України про адміністативні правопорушення неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом №№755-IV інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи тягне за собою накладання на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п»ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Воловецьке РУЮ