Новини

Про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 08.08. по 12.08.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 08.08. по 12.08.2016 року:

 Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 222101.94
Базова дотація
184366.67
Додаткова дотація 0.00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 3650700.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 206714.39
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 30943.17
Інша субвенція 0.00
Освітня субвенція 807100.00
Медична субвенція 745250.00
Разом 5847176.17

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 33600,00
2111 Заробітна плата 27500,00
2120 Нарахування на оплату праці 6100,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 937648,17
2111 Заробітна плата 717460,00
2120 Нарахування на оплату праці 157845,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 700,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 30700,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 30943,17
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 1145155,00
2111 Заробітна плата 864245,00
2120 Нарахування на оплату праці 190070,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 52800,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4000,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8300,00
2273 Оплата електроенергії 22740,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 3000,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4057772,39
2111 Заробітна плата 95400,00
2120 Нарахування на оплату праці 20988,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2500,00
2230 Продукти харчування 5500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10809,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 6300,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 69670,00
2730 Інші виплати населенню 3846605,39
110000 Культура і мистецтво 115919,00
2111 Заробітна плата 93928,00
2120 Нарахування на оплату праці 21991,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 15505,00
2111 Заробітна плата 12710,00
2120 Нарахування на оплату праці 2795,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

6305599,56

 В.о.начальника фінансового управління                                    О.І.Гвоздак