Новини

Про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 11.04. по 15.04.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 11.04. по 15.04.2016 року:

 Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 278151,19
Базова дотація
0,00
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00
Інша субвенція 41100,00
Освітня субвенція 1603200,00
Медична субвенція 708250,00
Разом 2630701,19

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 81700,00
2111 Заробітна плата 67000,00
2120 Нарахування на оплату праці 14700,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 1995640,58
2111 Заробітна плата 1526355,00
2120 Нарахування на оплату праці 335805,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 24722,00
2230 Продукти харчування 57145,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12010,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2723,00
2273 Оплата електроенергії 2100,00
2274 Оплата природного газу 3100,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 31680,58
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 577382,00
2111 Заробітна плата 351594,00
2120 Нарахування на оплату праці 79388,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12500,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 64500,00
2230 Продукти харчування 28000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8600,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 23200,00
2274 Оплата природного газу 9600,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 212955,69
2111 Заробітна плата 85300,00
2120 Нарахування на оплату праці 18766,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1301,69
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 107588,00
110000 Культура і мистецтво 157296,00
2111 Заробітна плата 131806,00
2120 Нарахування на оплату праці 25490,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 25425,00
2111 Заробітна плата 16740,00
2120 Нарахування на оплату праці 3685,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 5000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

3050399,27

 Начальник фінансового управління                                    М.Продан