Новини

Про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 11.07. по 15.07.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 11.07. по 15.07.2016 року:

 Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 137855.52
Базова дотація
0.00
Додаткова дотація 0.00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 30943.17
Інша субвенція 63700.00
Освітня субвенція 1706800.00
Медична субвенція 745200.00
Разом 2684498.69

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 59000,00
2111 Заробітна плата 48000,00
2120 Нарахування на оплату праці 11000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
070000 Освіта 675051,17
2111 Заробітна плата 506456,00
2120 Нарахування на оплату праці 111075,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22515,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3181,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 881,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 30943,17
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 346350,00
2111 Заробітна плата 259600,00
2120 Нарахування на оплату праці 63850,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3000,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 13500,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3500,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 2900,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 132636,00
2111 Заробітна плата 103800,00
2120 Нарахування на оплату праці 22836,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 6000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
110000 Культура і мистецтво 83768,00
2111 Заробітна плата 69030,00
2120 Нарахування на оплату праці 12788,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 290,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1356,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 304,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 1895,00
2111 Заробітна плата 1020,00
2120 Нарахування на оплату праці 225,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 650,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00

УСЬОГО

1298700,17

 Начальник фінансового управління                                    М.Продан