Новини

Про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 21.06. по 24.06.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 21.06. по 24.06.2016 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва

Сума

Власні доходи

258592.00

Базова дотація

0.00

Додаткова дотація

0.00

Стабілізаційна дотація

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

581900.00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

213438,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0.00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

0.00

Інша субвенція

0.00

Освітня субвенція

0.00

Медична субвенція

0.00

Разом

1053930.30

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код

Найменування

Загальний фонд

010000

Державне управління

1000,00

2111

Заробітна плата

0,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

2273

Оплата електроенергії

1000,00

2274

Оплата природного газу

0,00

070000

Освіта

1740454,00

2111

Заробітна плата

1376319,00

2120

Нарахування на оплату праці

318304,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1000,00

2230

Продукти харчування

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

5382,00

2250

Видатки на відрядження

10594,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

2273

Оплата електроенергії

27355,00

2274

Оплата природного газу

0,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

2800

Інші поточні видатки

1500,00

080000

Охорона здоров’я

42176,00

2111

Заробітна плата

0,00

2120

Нарахування на оплату праці

0,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

26376,00

2230

Продукти харчування

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

13000,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

2273

Оплата електроенергії

2800,00

2274

Оплата природного газу

0,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

2710

Виплати пенсій і допомог

0,00

2730

Інші виплати населенню

0,00

2800

Інші поточні видатки

0,00

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

905935,00

2111

Заробітна плата

88695,00

2120

Нарахування на оплату праці

19212,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

0,00

2230

Продукти харчування

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1236,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

2273

Оплата електроенергії

0,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

2730

Інші виплати населенню

796792,00

110000

Культура і мистецтво

194764,00

2111

Заробітна плата

150408,00

2120

Нарахування на оплату праці

33184,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3264,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1407,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

160,00

2273

Оплата електроенергії

4221,00

2274

Оплата природного газу

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2120,00

120000

Засоби масової інформації

15500,00

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

15500,00

130000

Фізична культура і спорт

34850,00

2111

Заробітна плата

22421,00

2120

Нарахування на оплату праці

4429,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

8000,00

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

3000,00

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

3000,00

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,00

УСЬОГО

2937679,00

Начальник фінансового управління                           М.Продан