Новини

Про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 25.07. по 29.07.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 25.07. по 29.07.2016 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва З 25.07. по 29.07.2016 року З початку року
Власні доходи
474642.60 8960497.23
Базова дотація 184333.34 3871100.00
Стабілізаційна дотація 0,00 0,00
Інша додаткова дотація 0,00 5783900.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00 30039300.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 479290.89 12642875.99
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 624085.61
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00 213631.49
Інша субвенція 0,00 3186500.00
Освітня субвенція 0,00 28195000.00
Медична субвенція 0,00 10051800.00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування  

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Разом 1138266.83 103568690.32

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/ грн./

Код Найменування

Загальний фонд

З 25.07. по 29.07.2016 року

Всього з початку року
010000 Державне управління 51700,00 662500,00
2111 Заробітна плата 38200,00 497000,00
2120 Нарахування на оплату праці 8500,00 111200,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 8000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 5500,00
2250 Видатки на відрядження 5000,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 10093,00
2274 Оплата природного газу 0,00 27607,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 2900,00
070000 Освіта 963221,00 33480146,49
2111 Заробітна плата 537562,00 23014418,00
2120 Нарахування на оплату праці 130625,00 5203243,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20050,00 904490,00
2230 Продукти харчування 21677,00 1231912,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 94037,00 601178,00
2250 Видатки на відрядження 30,00 37041,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 18888,00
2273 Оплата електроенергії 240,00 627693,00
2274 Оплата природного газу 0,00 916962,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 159000,00 692800,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 5650,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 220871,49
2800 Інші поточні видатки 0,00 5000,00
080000 Охорона здоров’я 748465,00 12992140,00
2111 Заробітна плата 498164,00 7913844,00
2120 Нарахування на оплату праці 111336,00 1753456,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11000,00 502980,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 52660,00 745923,00
2230 Продукти харчування 52800,00 285220,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10500,00 163260,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 34810,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7600,00 126642,00
2273 Оплата електроенергії 1105,00 452985,00
2274 Оплата природного газу 2500,00 811740,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 117480,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 2400,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00 49000,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 30000,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 2400,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 834031,89 45464778,60
2111 Заробітна плата 93020,00 1244555,00
2120 Нарахування на оплату праці 19384,00 276337,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 22500,00 146600,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2895,00 23395,00
2230 Продукти харчування 8855,00 68855,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 205011,00 288358,81
2250 Видатки на відрядження 0,00 900,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 78100,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 30330,00
2730 Інші виплати населенню 482366,89 43307347,79
110000 Культура і мистецтво 249445,00 3793897,00
2111 Заробітна плата 170614,00 2832829,00
2120 Нарахування на оплату праці 38139,00 618932,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1065,00 28832,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 11834,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 2878,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 1414,00
2273 Оплата електроенергії 27,00 237613,00
2274 Оплата природного газу 0,00 4900,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 39600,00 39600,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 15065,00
120000 Засоби масової інформації 18000,00 112200,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 18000,00 112200,00
130000 Фізична культура і спорт 11713,00 402622,00
2111 Заробітна плата 9651,00 291942,00
2120 Нарахування на оплату праці 2062,00 62380,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 1535,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 250,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 46515,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00 3000,00
2281 Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 3000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 397000,00 927300,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 317000,00 847300,00
4113

Надання інших внутрішніх кредитів

80000,00 80000,00
 

УСЬОГО

3273575,89 97838584,09

В.о.начальника фінансового управління                                    О.Гвоздак