Новини

Про статус та пільги багатодітним сім’ям

Багатодітною вважається сім’я в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох та більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який  (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми (рідних, усиновлених та дітей, над якими встановлено опіку та піклування) та самостійно їх виховує.  Відповідно, до категорії багатодітних сімей не відносяться та не мають права отримувати посвідчення:

– сім’ї, які утворені шляхом повторного шлюбу батьків та спільного виховання трьох та більше дітей від попередніх шлюбів без їх усиновлення;

– прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (для підтвердження подаються довідки з загальноосвітнього чи професійно-технічного, чи вищого навчального закладу для осіб від 18 років до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою навчання.  Зазначена довідка подається до відділу у справах сім’ї та дітей управління соціального захисту населення райдержадміністрації щорічно, що є підставою для продовження терміну дії посвідчення, за умови відповідності багатодітної сім’ї положенням абз. 11 ст. 1 Закону України “Про охорону дитинства”).

  1. 1. Пред’явник посвідчення має право на пільги, передбачені законодавством для багатодітних сімей:

50- відсоткова   знижка   плати   за   користування  житлом  (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї,  який постійно проживає в  жилому  приміщенні  (будинку),  та  додатково 10, 5 кв. метра на сім’ю);

– 50 – відсоткова  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газопостачання,  електропостачання та інші послуги)  та вартості  скрапленого  балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

– 50 – відсоткова   знижка   вартості  палива,  у  тому  числі рідкого,  в межах норм,  визначених законодавством,  у  разі  якщо відповідні будинки не  мають центрального опалення;
– позачергове  встановлення квартирних телефонів.  Абонентна плата  за  користування  квартирним  телефоном  встановлюється   у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

  1. Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
    – безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
    – щорічне медичне обстеження і диспансеризація  в  державних та  комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

– першочергове  обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

– безоплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту  (крім  таксі),  автомобільним  транспортом  загального користування в сільській місцевості,  а також залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і
міжміських  маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,   та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

– безоплатне одержання послуг з оздоровлення  та  відпочинку.
3. Бланки посвідчень є документами суворого обліку.

4. Про втрату посвідчення батьки або діти з багатодітної сім’ї, які досягли 14 років, повідомляють структурний підрозділ (відділ у справах сім’ї та дітей), який його видав.5. У разі пошкодження, втрати посвідчення або зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання багатодітними сім’ями усіх документів, передбачених законодавством для його видачі:- заяви батька або матері про видачу посвідчень;- копії свідоцтв про народження дітей;- копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;- довідки про склад сім’ї;- фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;- довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділом (відділом у справах сім’ї та дітей управління соціального захисту населення райдержадміністрації) не видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання).6. У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім’ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Управління соціального захисту населення РДА