Новини

Про внесення змін до Положення про почесні звання України

Внести до положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента  України від 20 червня 2001 року №476 (зі змінами , внесеними указами від 30 квітня 2002 року №426, від 21 серпня 2004 року №963, від 21 березня 2006 року №244,  від 5 квітня 2007 року №273, від 28 липня 2007 року №674, від 19 грудня 2011 року №1160), такі зміни:

 „Мати-героїня”- жінкам,  які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий   внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку  їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних  якостей”;

„Подання про присвоєння почесного звання „Мати-героїня”,  що вносяться: Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів  Автономної Республіки Крим і Представництвом  Президента України в Автономній Республіці Крим (за спільним поданням ), обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, – розглядаються протягом місяця”;

„Клопотання про присвоєння  почесного звання „Мати-героїня”, що порушуються органами місцевого самоврядування відповідно до заяви жінки, – розглядаються протягом місяця з дати надходження  такої заяви”;

„У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання, для присвоєння почесного звання  „Мати-героїня”  також зазначаються  вік і кількість дітей та заслуги жінки в їх вихованні”;

„ При представлення до присвоєння до почесного звання „Мати -героїня” – копія паспорта особи, яка представляється, копії свідоцтва про народження дітей; характеристика на кожну дитину з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (на кожну окремо), довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яка представляється та у кожного з дітей, а також за наявності копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів ”.

Управління соціального захисту населення РДА