Воловецька районна державна адміністрація

Останні новини:

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Увага! Змінено реквізити рахунків (01.01.2017)!!!

заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юо до ЄДР

Заява про державну реєстрацію включення відомостей ФОП до ЄДР

заява про державну реєстрацію ГФ що не має статусу юо

заява про державну реєстрацію ЗМІН ГФ що не має статусу юо

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокр підрозд

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ФОП до ЄДР

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юо

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП

Заява про державну реєстрацію припинення юо в результаті її ліквідації

Заява про державну реєстрацію припинення ЮО в результаті її реорганізації

заява про державну реєстрацію символіки

заява про державну реєстрацію символіки зміни

Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юо

Заява про державну реєстрацію створення юо

Заява про державну реєстрацію ФОП


Відомості щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих (республіканських в Автономній Республіці Крим, обласних, районних, міських районних у місті) організацій політичних партій в межах Закарпатської області

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги про прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги про прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги про внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги про прийняття рішення про внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги про державну реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги  про прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту 

       


ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ НА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців

Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Державна реєстрація юридичної особи


БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ

Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  –  Зразок заповнення

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців –  Зразок заповнення

Запит про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців    – Зразок заповнення

Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Форма 1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи   Зразок заповнення

Форма 2. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

Форма 3. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи  Зразок заповнення

Форма 4. Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців   Зразок заповнення

Форма 5. Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи   

Форма 6. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу,які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців    Зразок заповнення

Форма 7. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації   Зразок заповнення

Форма 8. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити)   

Форма 9. Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом   

Форма 10. Реєстраційна картка  на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця    Зразок заповнення

Форма 11. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців   Зразок заповнення

Форма 12. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством Зразок заповнення

Форма 13. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою  Зразок заповнення

Форма 14. Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

Форма 15. Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

Форма 16. Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу


 

 

Перейти до вмісту