Новини

РОЗМІРИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У 2016 РОЦІ

1. Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлено, що у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1 330 гривень, з 1 травня – 1 399 гривень, з 1 грудня – 1 496 гривень, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1 167 гривень, з 1 травня – 1 228 гривень, з 1 грудня -1 313 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 455 гривень, з 1 травня – 1 531 гривня, з 1 грудня -1 637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 травня – 1 450 гривень, з 1 грудня -1 550 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1 074 гривні; 1 травня – 1 130 гривень, з 1 грудня – 1 208 гривень;

Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

2016

з січня

  з травня

з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

344,50

362,50

387,50

Допомога при народженні дитини

                                41 280,0

одноразова виплата:

                                10 320,0

щомісячна виплата:

                                 860,00

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

                                  130,0

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

 до 6 років

1 167

1 228

1 313

максимальний

 від 6 до 18 років

1 455

1 531

1 637

максимальний

від 18 до 23 років

1 378

1 450

1 550

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2 334,0

2 456,0

2 626,0

від 6 до 18 років

2 910,0

3 062,0

3 274,0

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

583,5

614,0

656,5

від 6 до 18 років

727,5

765,5

818,5

Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2 334

2 456

2 626

від 6 до 18 років

2 910

3 062

3 274

від 18 до 23 років

2 756

2 900

3 100

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

мінімальна заробітна плата

1 378,00

1 450,00

1 550,00

2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році становитимуть:

 3. Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2016 році розраховується з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):

Державна соціальна допомога

з січня

з травня

з грудня

інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2206,80

2322,00

2482,60

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1611,00

1695,00

1812,00

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1074,00

1130,00

1208,00

інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1074,00

1130,00

1208,00

на дітей-інвалідів

1074,00

1130,00

1208,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

1918,80

2019,00

2158,60

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1335,30

1405,00

1502,10

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2206,80

2322,00

2482,60

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1479,30

1556,50

1664,10

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1127,70

1186,50

1268,40

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

2294,70

2414,50

2581,40

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

1711,20

1800,50

1924,90

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2582,70

2717,50

2905,40

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1855,20

1952,00

2086,90