Оголошення

Щодо підтвердження довідок про заробітну плату первинними документами

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 07.12.2016 року в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії».

Згідно із ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв».

Довідка про заробітну плату надається із зазначенням у ній первинних документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату), на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам

Якщо підприємства, установи, організації, де працювала особа, яка звертається за пенсією, ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату надаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Встановлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

Документи про заробітну плату для призначення пенсії подаються лише в оригіналах, належним чином оформлених та завірених підписами уповноважених осіб.

Водночас, в результаті проведення перевірок є випадки виявлення помилок, допущених підприємствами, установами, організаціями під час видачі довідок про заробітну плату. Зокрема, безпідставно включаються в суми заробітної плати для обчислення пенсій виплати, на які не нараховувались страхові внески, невірно переводяться карбованці та купоно-карбованці у гривні і інші.

Враховуючи вищезазначене, при зверненні громадян для призначення (перерахунку) пенсій з довідками про заробітну плату за 60 календарних місяців до 01.07.2000 року обов’язковим є надання копій первинних документів про нараховану заробітну плату, завірених в установленому законодавством порядку.

Звертаємо увагу керівників підприємств, установ, організацій, на необхідність дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ, у випадках ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ, організацій.