Новини

Щодо реформування системи органів юстиції у сфері виконання рішень

Воловецький районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області інформує громадськість Воловецького району про новели запровадженні під час реформування системи органів юстиції у сфері примусового виконання рішень.

5 жовтня 2016 року набирає чинності Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень і рішень інших органів” крім пункту 7 розділу IV, який набрав чинності 06.07.2016 року. Даним законом впроваджується новий інститут приватних виконавців, які будуть займатись примусовим виконанням рішень. Діяльність, основні завдання, права та обов’язки покладені на приватного виконавця зазначені в розділі III вказаного вище закону. Статтею 16 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень і рішень інших органів” встановлено що: “Приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом “. Ч. 2 ст. 16 зазначено, що приватний виконавець є суб’єктом незалежної професійної діяльності.

Законом передбачені вимоги та порядок складання кваліфікаційного іспиту встановлені для осіб які виявлять бажання займатися діяльністю приватного виконавця, зокрема такі норми передбачені в ст. ст. 18, 19, 20, 21, 22 Закону.

Відповідно до норм зазначено закону, встановлені гарантії належної, професійної та відповідальної діяльності приватних виконавців. Так, ст. 26 Закону передбачене страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців за яким мінімальний розмір страхової суми  має становити 10% загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.

Статтею 36 відповідного закону також передбачене оскарження рішень, дій та бездіяльність приватного виконавця ­ яке здійснюється, у порядку встановленому законом, зокрема відповідні зміни будуть внесені в ЦПК, КАСУ, КПК. Також, передбачено підстави притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності ,які зазначені в ст. 38 даного Закону.

Варто зазначити, що під час реформування органів примусового виконання рішень законодавець у ЗУ “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень і рішень інших органів ” передбачив можливість для молодих правників, випускників юридичних факультетів розпочати професійну діяльність помічником приватного виконавця, що є хорошим стартом для молодого правника. Так, ст 28 Закону передбачено, що приватний виконавець має право мати помічників, які працюють на підставі трудового договору ( контракту ), укладеного з приватним виконавцем. Ч. 2 ст. 28 відповідного закону, встановлені кваліфікаційні та професійні вимоги до осіб, які бажають працювати помічником приватного виконавця, а саме: особа має бути громадянином України, мати вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіє державною мовою. Також на  помічника приватного виконавця поширюються обмеження, передбачені п.п. 2­6 ч. 2, ч. 3 ст.18 цього Закону.

Необхідно звернути увагу громадськості на те, що приватний виконавець здійснює свою діяльність на платній основі, так ст. 31 ЗУ  “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень і рішень інших органів” передбачена винагорода приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження.

Отже, можна дійти висновку, що прийняття Верховною Радою України цього нормативно-правового акту, є важливим крок до запровадження незалежної професійної діяльності осіб у сфері примусового виконання рішень, який має на меті підвищення ефективності виконання рішень, що в свою чергу підтримує і сферу ефективного реформування судової системи України, шляхом збільшення фактичного ( реального ) виконання судових рішень.

Маємо надію, що новели, які розроблені Міністерством юстиції України не тільки у галузі примусового виконання рішень, а і в інших галузях, які відносяться до сфери діяльності системи органів юстиції, ефективно будуть впроваджені в законодавство та на практиці будуть реалізовані, а також знайдуть розуміння в громадськості, тому що без позитивного відклику та допомоги пересічних громадян, будь яка реформа не буде ефективною та не виконає завдання, які в сучасності постали перед Нашою Державою.

Старший державний виконавець

Воловецького РВ ДВС ГТУЮ

у Закарпатській області

Чобалько М. В.