Публікації

Щорічна відпустка після демобілізації

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки»)

Пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону України «Про відпустки» визначено, що до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховується час, колипрацівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

Відповідно до ст. 119 КЗпП України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 433-VIII від 14.05.2015)за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стануна строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації,зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту,зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З 06.06.2015 Закон України «Про відпустки» доповнено ст. 16-2, яка передбачає надання додаткової відпусткиучасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Отже,після демобілізації працівник має право отримати на підприємстві, де він працював на час призову,щорічну відпустку за період військової служби.

 

Головний державний інспектор Управління

Держпраці у Закарпатській області Попков В.С.