Воловецька районна державна адміністрація

Служба у справах дітей

family

Основними завданнями служби є:

1) реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей;

3) координація зусиль управлінь та відділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім”ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального, і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

надає управлінням та відділам державної адміністрації та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах для дітей Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сім’ях;

спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід із питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень ;проводить разом з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;

розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань для виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

проводить інформаційно-роз”яснювальну роботу з питань що належать до її компетенції через засоби масової інформації;

здійснює інші функції, які випливають, з покладених не неї завдань відповідно до законодавства.

Служба має право:

приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання управліннями та відділами державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

отримувати повідомлення від управлінь та відділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районної державної державних адміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися до управлінь та відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

порушувати перед структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей, у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників, яким не виповнилося 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

представляти у разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

брати участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів, представляти права неповнолітнього в суді;

запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб із метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

порушувати перед структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім”ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

визначати потребу району в утворенні спеціальних закладів соціального захисту для дітей;

розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань що належать до її компетенції;

відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання навчання, роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

Лист «Fwd: (Без теми)» — sluzba_usd@vrda.gov.ua — Яндекс.Пошта


Сімейний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» 

Положення про службу у справах дітей

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

Постанова Кабінету Міністрів України  від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

Конвенція про права дитини


Звіт про роботу служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за І квартал 2016 року

Звіт про роботу служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за 2015 рік

Звіт про пророблену роботу служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за 7 місяців 2015 року

Звіт  про пророблену роботу служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за 9 місяців 2016 року

Звіт про проведену роботу працівниками служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за 2016 рік

Звіт про проведену роботу працівниками служби у справах дітей Воловецької райдержадміністрації за 2017 рік

Перейти до вмісту