Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 05.12. по 23.12.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 05.12. по 23.12.2016 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації, що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 1184737,93
Базова дотація
553100,00
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 4574100,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 545664,57
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1864104,60
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 28540,30
Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 1950650,00
Медична субвенція 1165000,00
Разом 11865897,4

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 151088,00
2111 Заробітна плата 95000,00
2120 Нарахування на оплату праці 20900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 4900,00
2274 Оплата природного газу 24788,00
070000 Освіта 4907143,30
2111 Заробітна плата 2778566,00
2120 Нарахування на оплату праці 613228,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 408284,00
2230 Продукти харчування 183470,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 62019,00
2250 Видатки на відрядження 1864,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6184,00
2273 Оплата електроенергії 209253,00
2274 Оплата природного газу 487505,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 128070,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 160,00
2730 Інші виплати населенню 28540,30
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 3450791,00
2111 Заробітна плата 1977116,00
2120 Нарахування на оплату праці 442531,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180790,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 256076,00
2230 Продукти харчування 115000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 69450,00
2250 Видатки на відрядження 12145,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 13751,00
2273 Оплата електроенергії 100640,00
2274 Оплата природного газу 253292,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00
2730 Інші виплати населенню 30000,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7763960,09
2111 Заробітна плата 410762,92
2120 Нарахування на оплату праці 93338,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 187992,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 3300,00
2230 Продукти харчування 20000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 41113,60
2250 Видатки на відрядження 1260,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 200,00
2273 Оплата електроенергії 16783,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 6988800,57
2800 Інші поточні видатки 410,00
110000 Культура і мистецтво 313524,00
2111 Заробітна плата 172398,00
2120 Нарахування на оплату праці 32249,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 530,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1519,00
2250 Видатки на відрядження 1277,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 989,00
2273 Оплата електроенергії 93770,00
2274 Оплата природного газу 3552,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7240,00
120000 Засоби масової інформації 36350,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 36350,00
130000 Фізична культура і спорт 32587,00
2111 Заробітна плата 18370,00
2120 Нарахування на оплату праці 4040,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 300,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 577,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9300,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 9500,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 9500,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

16664943,39

 Начальник фінансового управління                                    М.М.Продан