Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 12.09. по 16.09.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 12.09. по 16.09.2016 року:

 Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва Сума
Власні доходи 250007,14
Базова дотація
0,00
Додаткова дотація 0,00
Стабілізаційна дотація 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 50099,99
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00
Інша субвенція 0,00
Освітня субвенція 1706800,00
Медична субвенція 745250,00
Разом 2752157,13

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/в грн./

Код Найменування

Загальний фонд

010000 Державне управління 48800,00
2111 Заробітна плата 35100,00
2120 Нарахування на оплату праці 7700,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2800 Інші поточні видатки 6000,00
070000 Освіта 1877879,17
2111 Заробітна плата 1451365,00
2120 Нарахування на оплату праці 319300,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12850,00
2230 Продукти харчування 21133,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4634,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2126,00
2273 Оплата електроенергії 35528,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2730 Інші виплати населенню 30943,17
2800 Інші поточні видатки 0,00
080000 Охорона здоров’я 354021,00
2111 Заробітна плата 243012,00
2120 Нарахування на оплату праці 59284,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 34191,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5968,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8122,00
2273 Оплата електроенергії 2643,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2710 Виплати пенсій і допомог 801,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 365878,99
2111 Заробітна плата 85500,00
2120 Нарахування на оплату праці 18810,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 198308,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2362,00
2230 Продукти харчування 3962,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2273 Оплата електроенергії 6561,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00
2730 Інші виплати населенню 50370,99
110000 Культура і мистецтво 144794,00
2111 Заробітна плата 120596,00
2120 Нарахування на оплату праці 22484,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1426,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 288,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
120000 Засоби масової інформації 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
130000 Фізична культура і спорт 27760,00
2111 Заробітна плата 16195,00
2120 Нарахування на оплату праці 3565,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 500,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 7500,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
 

УСЬОГО

2819133,16

 Начальник фінансового управління                                    М.М.Продан