Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 20.02. по 24.02.2017 року

Фінансове управління районної державної адміністрації  інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 20.02. по 24.02.2017 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації, 
що поступили до районного бюджету
   
Назва 20.02.2017 по 24.02.2017 року
Власні доходи 403706,98
Базова дотація 285366,67
Стабілізаційна дотація 0,00
Інша додаткова дотація
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 702400,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 384474,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
Інша субвенція 94700,00
Освітня субвенція
Медична субвенція
Разом 1870647,65

Стан фінансування по бюджетних установах районного 
бюджету по загальному фонду  з 20.02.2017 по 24.02.2017 року
грн.
Код Найменування Сума
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 60200,00
2111 Заробітна плата 38000,00
2120 Нарахування на оплату праці 9200,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 3000,00
2274 Оплата природного газу 10000,00
0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 16783,00
2111 Заробітна плата 13264,00
2120 Нарахування на оплату праці 2919,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 600,00
2274 Оплата природного газу 0,00
0317212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 53300,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 53300,00
1011010 Дошкільна освіта 792292,00
2111 Заробітна плата 511144,00
2120 Нарахування на оплату праці 128136,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4200,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 8989,00
2274 Оплата природного газу 139823,00
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 3152404,00
2111 Заробітна плата 2404128,00
2120 Нарахування на оплату праці 536353,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3950,00
2230 Продукти харчування 55000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 4000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 148973,00
1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 405864,00
2111 Заробітна плата 311365,00
2120 Нарахування на оплату праці 69227,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 25272,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми 28691,00
2111 Заробітна плата 23331,00
2120 Нарахування на оплату праці 5360,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 36522,00
2111 Заробітна плата 26366,00
2120 Нарахування на оплату праці 6156,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25,00
2250 Видатки на відрядження 30,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 2000,00
2274 Оплата природного газу 1945,00
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 42402,00
2111 Заробітна плата 28740,00
2120 Нарахування на оплату праці 6208,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1535,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 3000,00
2274 Оплата природного газу 2919,00
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 15848,00
2111 Заробітна плата 8780,00
2120 Нарахування на оплату праці 1933,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 255,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 125,00
2250 Видатки на відрядження 261,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 200,00
2274 Оплата природного газу 294,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 4000,00
1011230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 41067,00
2111 Заробітна плата 33853,00
2120 Нарахування на оплату праці 7014,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 200,00
1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню 409205,00
2111 Заробітна плата 152500,00
2120 Нарахування на оплату праці 33500,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 13705,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 300,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 209200,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
1412180 Первинна медична допомога населенню 204660,00
2111 Заробітна плата 159623,00
2120 Нарахування на оплату праці 26737,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 11000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 550,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 6700,00
2800 Інші поточні видатки 50,00
1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
1511060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 384474,00
2730 Інші виплати населенню 384474,00
1513040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 700586,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1452,00
2730 Інші виплати населенню 699134,00
1513080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу 1814,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 28,00
2730 Інші виплати населенню 1786,00
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування 165750,00
2111 Заробітна плата 132000,00
2120 Нарахування на оплату праці 33750,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення 6400,00
2730 Інші виплати населенню 6400,00
2414060 Бібліотеки 120316,00
2111 Заробітна плата 77019,00
2120 Нарахування на оплату праці 17669,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 628,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 25000,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 133037,00
2111 Заробітна плата 77317,00
2120 Нарахування на оплату праці 17297,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 311,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 27912,00
2274 Оплата природного газу 10200,00
2414100 Школи естетичного виховання дітей 315867,00
2111 Заробітна плата 216612,00
2120 Нарахування на оплату праці 48764,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 395,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 96,00
2273 Оплата електроенергії 50000,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 23281,00
2111 Заробітна плата 9930,00
2120 Нарахування на оплату праці 2660,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 451,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 10000,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 240,00
7618700 Інші додаткові дотації 218600,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 218600,00
Всього 7329363,00

 Начальник фінансового управління                                        М.М.Продан