Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 20.03. по 24.03.2017 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 20.03. по 24.03.2017 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації, 
що поступили до районного бюджету
Назва 20.03.2017 по 24.03.2017 року
Власні доходи 264045,08
Базова дотація 244366,67
Стабілізаційна дотація 0,00
Інша додаткова дотація
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 433700,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
Інша субвенція 105000,00
Освітня субвенція
Медична субвенція
Разом 1047111,75

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного 
бюджету по загальному фонду  з 20.03.2017 по 24.03.2017 року
грн.
Код Найменування Сума
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 6680,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 300,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 6380,00
0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 540,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 540,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
0317212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00
0315011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту змагань 2700,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 2700,00
0318370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
0318106 Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам 0,00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0,00
1011010 Дошкільна освіта 24221,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2230 Продукти харчування 20000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 4221,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 25000,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2230 Продукти харчування 25000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 25299,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1000,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 23299,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми 1541,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 1541,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 2075,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 55,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 2000,00
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 3290,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 710,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 80,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 2500,00
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 1158,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 32,00
2250 Видатки на відрядження 60,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 200,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 856,00
1011230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 684,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 34,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 650,00
1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню 135200,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26000,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 44300,00
2230 Продукти харчування 29000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3600,00
2250 Видатки на відрядження 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 32300,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
1412180 Первинна медична допомога населенню 41774,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 400,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 23274,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4000,00
2250 Видатки на відрядження 900,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 200,00
2274 Оплата природного газу 13000,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
1511060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
1513040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 426405,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1166,00
2730 Інші виплати населенню 425239,00
1513080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу 7295,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 85,00
2730 Інші виплати населенню 7210,00
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування 32400,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00
2230 Продукти харчування 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1500,00
2250 Видатки на відрядження 300,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 20600,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
1513181 Забезпечення соціальними послугами  громадян похилого віку, інвалідів, дітям-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 972,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15,00
2730 Інші виплати населенню 957,00
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00
2414060 Бібліотеки 24042,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 604,00
2250 Видатки на відрядження 90,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 23348,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4612,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3487,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1005,00
2250 Видатки на відрядження 120,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2414100 Школи естетичного виховання дітей 42170,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4326,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 417,00
2250 Видатки на відрядження 925,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 239,00
2273 Оплата електроенергії 36263,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 7952,00
2111 Заробітна плата 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 202,00
2250 Видатки на відрядження 90,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00
2273 Оплата електроенергії 7660,00
2274 Оплата природного газу 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00
7618700 Інші додаткові дотації 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00
Всього 816010,00

Начальник управління                                                                          М. Продан