Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 27.03. по 31.03.2017 року

Фінансове управління районної державної адміністрації інформує про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного бюджету по загальному фонду з 27.03. по 31.03.2017 року:

Перелік доходів, субвенцій та дотації, 
що поступили до районного бюджету
Назва З 27.03. по 31.03.2017 року З 27.03. по 31.03.2017 року
Власні доходи 738796,07 5516260,06
Базова дотація 244366,66 2199400,00
Стабілізаційна дотація 0,00 0,00
Інша додаткова дотація 0,00 3781800,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00 14044300,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 23559,36 11236300
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 113423,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00 99929,76
Інша субвенція 444000,00 643700,00
Освітня субвенція 0,00 10617700,00
Медична субвенція 0,00 5760900,00
Разом 1450722,09 54013712,82

 

Стан фінансування по бюджетних установах районного   
бюджету по загальному фонду  з 27.03.2017 по 31.03.2017 року
грн.
Код Найменування За 27.03.-31.03. З початку року
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міссті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 51800,00 305950,00
2111 Заробітна плата 42000,00 215850,00
2120 Нарахування на оплату праці 9800,00 49300,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 300,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 9600,00
2274 Оплата природного газу 0,00 30900,00
0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 15068,00 69822,00
2111 Заробітна плата 12350,00 51075,00
2120 Нарахування на оплату праці 2718,00 14507,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 3640,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 600,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
0315011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту змагань 0,00 7550,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 7550,00
0318370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 0,00 15000,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 15000,00
0318106 Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам 0,00 50000,00
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0,00 50000,00
0317210 Підтримка засобів масової інформації 26600,00 79900,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26600,00 79900,00
0318600 Інші видатки 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00
1011010 Дошкільна освіта 667208,00 3734640,00
2111 Заробітна плата 504715,00 2499456,00
2120 Нарахування на оплату праці 135493,00 633487,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 5450,00
2230 Продукти харчування 0,00 77000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 3322,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 4221,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 2404,00
2273 Оплата електроенергії 3000,00 212000,00
2274 Оплата природного газу 24000,00 297300,00
1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 2680725,00 13743621,00
2111 Заробітна плата 2041500,00 10088404,00
2120 Нарахування на оплату праці 470105,00 2265039,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 98550,00
2230 Продукти харчування 41120,00 189685,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 17143,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 4000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 6000,00
2273 Оплата електроенергії 19000,00 243800,00
2274 Оплата природного газу 109000,00 831000,00
1011040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами 383121,00 1810377,00
2111 Заробітна плата 313915,00 1326238,00
2120 Нарахування на оплату праці 69206,00 291843,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 1000,00
2230 Продукти харчування 0,00 117464,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2000,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 1832,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 70000,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходами із позашкільної роботи з дітьми 24137,00 191666,00
2111 Заробітна плата 19145,00 138550,00
2120 Нарахування на оплату праці 4992,00 32547,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 2000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 553,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 1541,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 45,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 16430,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
1011170 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 30123,00 176178,00
2111 Заробітна плата 24309,00 132783,00
2120 Нарахування на оплату праці 5814,00 30610,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 700,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 30,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 55,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 6000,00
2274 Оплата природного газу 0,00 6000,00
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 74844,00 264745,00
2111 Заробітна плата 62177,00 189243,00
2120 Нарахування на оплату праці 12667,00 40161,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 13600,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 4161,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 80,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 9000,00
2274 Оплата природного газу 0,00 8500,00
1011200 Здійснення централізованого господарського обслуговування 12217,00 69252,00
2111 Заробітна плата 10013,00 53203,00
2120 Нарахування на оплату праці 2204,00 11766,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 1795,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 857,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 321,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 10,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 500,00
2274 Оплата природного газу 0,00 800,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00
1011220 Інші освітні програми 0,00 4856,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 4856,00
1011230 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00
1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 41072,00 203088,00
2111 Заробітна плата 34272,00 167060,00
2120 Нарахування на оплату праці 6800,00 35144,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 234,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 650,00
1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допоиога населенню 668937,00 5682075,00
2111 Заробітна плата 374290,00 3380850,00
2120 Нарахування на оплату праці 90497,00 743750,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43200,00 135905,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 138000,00 250000,00
2230 Продукти харчування 16300,00 95800,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6650,00 78370,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 12400,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 51500,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 185700,00
2274 Оплата природного газу 0,00 717500,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 0,00 1000,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 27000,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 2300,00
1412180 Первинна медична допомога населенню 364158,00 2336953,00
2111 Заробітна плата 310838,00 1563400,00
2120 Нарахування на оплату праці 44570,00 343900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1000,00 40700,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 91000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 16640,00
2250 Видатки на відрядження 7750,00 16900,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 860,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 133898,00
2274 Оплата природного газу 0,00 129595,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 60,00
1412210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 0,00 38400,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 38400,00
1511060 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях) 0,00 99929,76
2730 Інші виплати населенню 0,00 99929,76
1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електоенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 23559,36 11236300,00
2730 Інші виплати населенню 23559,36 11236300
1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 113423,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 1161
2730 Інші виплати населенню 0,00 112262
1513040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 0,00 13782869,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 31272,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 13751597,00
1513080 Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розкладу 0,00 261431,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2922,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 258509,00
1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування 168500,00 1056174,00
2111 Заробітна плата 132000,00 745727,00
2120 Нарахування на оплату праці 31200,00 173577,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5300,00 32300,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 10600,00
2230 Продукти харчування 0,00 30000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 3850,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 300,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 59800,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 20,00
1513180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0,00 2911,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 45,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 2866,00
1513400 Інші видатки на соціальний захист населення 3200,00 75005,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 405,00
2730 Інші виплати населенню 3200,00 74600,00
2414060 Бібліотеки 90346,00 513586,00
2111 Заробітна плата 73289,00 347662,00
2120 Нарахування на оплату праці 17057,00 75606,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 14460,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 1724,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 90,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 73348,00
2274 Оплата природного газу 0,00 696,00
2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 103499,00 521340,00
2111 Заробітна плата 85191,00 341324,00
2120 Нарахування на оплату праці 18308,00 72984,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 13657,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 1527,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 120,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 70848,00
2274 Оплата природного газу 0,00 20880,00
2414100 Школи естетичного виховання дітей 264110,00 1222736,00
2111 Заробітна плата 215949,00 884580,00
2120 Нарахування на оплату праці 48161,00 198700,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 815,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 1118,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 925,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 335,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 136263,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 12590,00 120444,00
2111 Заробітна плата 9930,00 72270,00
2120 Нарахування на оплату праці 2660,00 15900,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 864,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 90,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 29660,00
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку 0,00 1660,00
7618700 Інші додаткові дотації 0,00 218600,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 218600,00
Всього 5705814,36 58008821,76

Начальник фінансового управління                          М.М.Продан