Новини

Стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 28.11. по 30.11.2016 року

Фінансове управління районної державної адміністрації надає інформацію про стан доходів та фінансування по бюджетних установах, які фінансуються з районного по загальному фонду з 28.11. по 30.11.2016 року:

 

Перелік доходів, субвенцій та дотації,

що поступили до районного бюджету

/в грн./

Назва З 28.11. по 30.11.2016 року З початку року
Власні доходи
615697,72 14782324,30
Базова дотація 184366,66 6083500,00
Стабілізаційна дотація 0,00 5736300,00
Інша додаткова дотація 0,00 7783900,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 0,00 48277000,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 48419,77 14249995,60
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0,00 1511100,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 0,00 337404,17
Інша субвенція 0,00 3675843,00
Освітня субвенція 0,00 40050000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 419000,00 419000,00
Медична субвенція 0,00 16013800,00
Разом 1267484,15 158920167,07

 

 Стан фінансування по бюджетних установах районного бюджету

/ грн./

Код Найменування

Загальний фонд

З 28.11. по 30.11.2016 року

Всього з початку року
010000 Державне управління 42650,00 1098714,00
2111 Заробітна плата 35000,00 836400,00
2120 Нарахування на оплату праці 7650,00 186500,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 8000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 5500,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 100,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 440,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 13563,00
2274 Оплата природного газу 0,00 38911,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 9300,00
070000 Освіта 2150198,00 51602970,17
2111 Заробітна плата 1660024,00 34632042,00
2120 Нарахування на оплату праці 391575,00 7835287,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1600,00 1272275,00
2230 Продукти харчування 51763,00 2039232,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 713698,00
2250 Видатки на відрядження 13192,00 76215,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 28461,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 906487,00
2274 Оплата природного газу 0,00 1301560,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 32044,00 2432685,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 10440,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 348264,17
2800 Інші поточні видатки 0,00 6324,00
080000 Охорона здоров’я 997755,00 23934146,00
2111 Заробітна плата 796165,00 15275400,00
2120 Нарахування на оплату праці 172710,00 3378724,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 855010,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2780,00 1315875,00
2230 Продукти харчування 18000,00 483485,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 295890,00
2250 Видатки на відрядження 100,00 63755,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8000,00 195450,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 617060,00
2274 Оплата природного газу 0,00 1195866,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 117480,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 7000,00
2710 Виплати пенсій і допомог 0,00 66301,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 46000,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 20850,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 405829,77 67749788,60
2111 Заробітна плата 85482,00 2021076,00
2120 Нарахування на оплату праці 17682,00 444161,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 396908,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 36700,00
2230 Продукти харчування 0,00 100000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4016,00 351581,95
2250 Видатки на відрядження 0,00 900,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 107237,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 100000,00
2730 Інші виплати населенню 298649,77 64191224,65
110000 Культура і мистецтво 323615,00 5907992,00
2111 Заробітна плата 263638,00 4388305,00
2120 Нарахування на оплату праці 59977,00 964734,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 86635,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 20464,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 2878,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 2198,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 345330,00
2274 Оплата природного газу 0,00 6848,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 39600,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 51000,00
120000 Засоби масової інформації 16500,00 191650,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16500,00 191650,00
130000 Фізична культура і спорт 62107,00 706691,00
2111 Заробітна плата 48587,00 475411,00
2120 Нарахування на оплату праці 10430,00 98862,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 2700,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 323,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3090,00 129395,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 0,00 8300,00
2281 Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 8300,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,00 0,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0,00 1084400,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 954400,00
4113

Надання інших внутрішніх кредитів

0,00 130000,00
 

УСЬОГО

3998654,77 152284651,77

 

Начальник фінансового управління                                    М.Продан