Новини

Стягнення аліментів та інших періодичних платежів відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”

Аліменти — обовязок утримання у визначених Законом випадках одним членам сімї інших, які потребують цього. Проводяться або за згодою, або в судовому порядку. На державну виконавчу службу покладено обовязок примусового виконання аліментних зобовязань, встановлених виключно у судовому порядку.

При зверненні до органів державної виконавчої служби стягувачу перш за все необхідно отримати виконавчий документ, який видається судом на підставі винесеної ухвали про покладення на боржника обовязку сплачувати стягувачу аліменти. Саме виконавчий документ є підставою для відкриття виконавчого провадження про стягнення аліментів.

До виконавчого документу стягувачу слід додати заяву про примусове виконання рішення. В заяві необхідно зазначити про факт невиконання боржником в самостійному порядку рішення суду, реквізити, за якими необхідно перераховувати стягнуті з боржника кошти та зазначити інші дані, які можуть прискорити виконання рішення суду. Також стягувач повинен зазначити, з якого саме періоду рішення суду боржником не виконується, адже стягнення аліментів за виконавчим документом за минулий час провадиться в межах трирічного строку, що передував предявленню виконавчого документа до виконання.

Позитивною новелою Закону України “Про виконавче провадження “ є положення статті 7, а саме: “Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємтву, установі, організації, фізичній особі-підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи”. Дане положення значно прискорює процес отримання стягувачами коштів за виконавчим документом.

При примусовому виконанні виконавчих документів про стягнення аліментів державний виконавець відштовхується в першу чергу від розміру заборгованості зі сплати аліментів. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість понад три місяці.

Якщо розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці зі сплати аліментів, виконавець перевіряє майновий стан боржника з одночасним накладенням арешту на майно боржника, вносить до автоматизованої системи виконавчого провадження відомості про заборгованість боржника та надсилає стягувачу письмове розяснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Слід нагадати, що сторони виконавчого провадження можуть звернутися до суду з позовом про зменшення або збільшення розміру аліментів. В таких випадках заборгованість нараховується до прийняття судом в установленому законом порядку рішення про зменшення (збільшення) розміру аліментів за позовом боржника.

У випадку, якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно, квитанції (або завірені їх копії) про перерахунок аліментів надаються виконавцю не пізніше наступного робочого дня після сплати та долучаються до матеріалів виконавчого провадження.

На сторони покладено обовязок невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, тобто у випадку сплати аліментів обовязок повідомити виконавця покладається не лише на боржника, а й на стягувача.

Начальник Воловецького РВ ДВС ГТУЮ