Новини

У Закарпатському обласному військовому комісаріаті роз’яснили умови призову офіцерів на військову службу

Найближчим часом в Україні розпочнеться призов офіцерів запасу, які отримали військові звання, закінчивши відповідні військові кафедри. Деталі майбутнього призову роз’яснили у Закарпатському обласному військовому комісаріаті.

– Призову підлягатимуть ті офіцери, які отримали офіцерські звання, закінчивши відповідні кафедри військової підготовки та перебувають в запасі, – зазначив військовий комісар області полковник Богдан Череміський. – Військові будуть проходити відповідну військову службу офіцерів запасу за призовом. При цьому призову не підлягають офіцери запасу, які вже проходили військову службу.

Так, за рішенням Міністра оборони України (з оформленням наказу по особовому складу) у 2017 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання.

Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок. Відповідно до наказу МОУ №170 від 10.04.2009 року № 170 строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складатиме 18 місяців.

– Відповідно до наказу Міністерства оборони України №170 під час проходження військової служби за призовом офіцери запасу будуть користуватися правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, – підкреслив військовий комісар. – Тобто вони отримуватимуть грошове забезпечення від 10 тисяч гривень. За працюючими офіцерами обов’язково зберігатиметься робоче місце та середній заробіток за місцем роботи.

Брати участь у військових діях в зоні АТО будуть лише за власним бажанням та після проходження обов’язкової підготовки у вищих військових навчальних закладах (тривалість – 3 місяці).

У військовому комісаріаті зауважують, що після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони нестимуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюється після обов’язкового проходження медичного огляду (Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 року №402). За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надаватиметься особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

– Так, наприклад, відстрочка від призову надаватиметься резервістам на весь період служби у військовому резерві  на підставі відповідного контракту. – розповів військовий комісар. – Якщо ж офіцер виконав обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів, він призову не підлягатиме.

Варто зазначити, що атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання офіцерів запасу нею скористатися, виходячи при цьому з того, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства вони повинні утримувати.

Від призову на військову службу в мирний час звільнятимуться офіцери запасу, які:

– визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

– до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

– виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

– мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;

– до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

– були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

 

Група по роботі з особовим складом

та громадськістю Закарпатського ОВК