Оголошення

УВАГА, НАФТОПРОВІД !

Філія Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ “Укртранснафта” доводить до відома власників та користувачів земельних ділянок, що територією Воловецького району (Верб’язька, Нижньоворітська, Підполозянська сільські ради) проходить магістральний нафтопровід Броди-Держкордон діаметром 530,720мм високого тиску.

Згідно з Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011року №3041-VI для забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження об’єктів магістральних нафтопроводів, встановлюються охоронні зони вздовж магістральних нафтопроводів з обох боків шириною 150м. На багато ниткових магістральних нафтопроводах охоронні зони визначаються від осі крайніх магістральних нафтопроводів у розмірі, встановленому для найбільшого умовного діаметра серед всіх ниток.

Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими вказаним Законом та іншими нормативно-правовими актами. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів на таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погодження з підприємствами магістральних трубопроводів.

До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, належить заборона:

пошкоджувати та розбирати об’єкти магістральних трубопроводів;

– розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають об’єкти магістральних трубопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витікання продукту, що транспортується магістральним трубопроводом;

– переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь-який спосіб знаки закріплення магістральних трубопроводів на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів;

– кидати у водні об’єкти якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;

– проникати на об’єкти магістральних трубопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення, автоматики і телемеханіки магістральних трубопроводів;

– перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств магістральних трубопроводів.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17.02.2011р. залежно від небезпеки для навколишнього природного середовища, існуючої забудови, інших факторів, що можуть вплинути на безаварійну роботу магістральних трубопроводів, охоронна зона, встановлена для об’єктів магістральних нафтопроводів, поділяється на окремі внутрішні зони безпеки . Ширина першої категорії зони безпеки для вказаних нафтопроводів становить 50метрів з обох боків від осі, ширина другої категорії зони безпеки становить 50 метрів від межі зони першої категорії безпеки, ширина третьої категорії зони безпеки становить 50 метрів від межі зони другої категорії безпеки.

До особливих обмежень, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів магістральних нафтопроводів, залежно від категорії зон безпеки, належать:

а) у першій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для другої та третьої категорій зон безпеки, забороняється також:

будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального нафтопроводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних трубопроводів;

влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;

висаджувати багаторічні насадження;

зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки;

б) у другій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:

будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;

розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;

будувати гаражі та автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;

розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;

будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;

розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки;

в) у третій категорії зони безпеки охоронних зон магістральних нафтопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:

розводити вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів;

облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;

переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних нафтопроводів.

Підприємства магістральних трубопроводів під час виконання капітальних та інших планових робіт з метою забезпечення безаварійної експлуатації магістральних трубопроводів без оформлення речових прав на земельні ділянки мають право:

– облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки на об’єкти магістральних трубопроводів для їх технічного обслуговування, проведення ремонтних робіт згідно із схемами під’їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок;

– копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів, для перевірки якості ізоляції об’єктів магістрального трубопроводу і стану засобів їх електрохімічного захисту від корозії та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об’єктів магістрального трубопроводу, за умови повідомлення про це власників або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні до початку робіт та приведення цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням;

– здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини магістральних трубопроводів до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на магістральні трубопроводи та з метою захисту лісів без попереднього погодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду і контролю.

Згідно з п. 6.1.11 СОУ – Н МПЕ 60.3.006:2005 «Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів» під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах магістральних або міжпромислових трубопроводів із застосуванням машин і механізмів не дозволяється обробіток ґрунту на глибині понад 0,45м.

Згідно з п. 2.11 РД 39-30-114-78 «Правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів» в охоронній зоні магістральних нафтопроводів та їх об’єктів забороняється проводити земляні роботи на глибину більше 0,3м та планування грунту землерийними машинами.

Згідно з п. 6.2.3 СОУ – Н МПЕ 60.3.006:2005 «Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів» земляні роботи у смузі, обмеженій відстанню 2м по обидві сторони від крайніх ниток нафтопроводу, повинні виконуватися тільки вручну у присутності представника експлуатуючої організації.

Згідно п. 5.2.1 СОУ – Н МПЕ 60.3.006:2005 «Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів» підприємства, установи, організації, а також суб’єкти господарювання, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон магістральних трубопроводів повинні не пізніше як за п’ять діб до початку робіт звернутися до підприємства магістрального трубопровідного транспорту за отриманням письмового дозволу (згоди) від нього на виконання цих робіт… Виконання робіт без такого дозволу (згоди), або за дозволом (згодою), термін якого закінчився, забороняється.

Траса нафтопроводу постійно контролюється службою безпеки філії.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ! Згідно зі ст. 292 Кримінального кодексу України встановлено, що пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов’язаних з ними об’єктів, споруд, засобів автоматики, зв’язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людей, – карається штрафом від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Шановні громадяни! Магістральний нафтопровід є власністю держави. Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об’єктів магістральних трубопроводів або вихід (витікання) продукту з нього, зобов’язані негайно повідомити про це підприємство магістральних трубопроводів, центральний орган виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, Міністерство внутрішніх справ України або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

При виявленні пошкоджень необхідно негайно повідомляти диспетчеру філії за телефоном (032) 2919769 (цілодобово).

Про узгодження робіт в охоронній зоні звертатись за адресою: смт. Кольчино, вул. Б.Хмельницького, 11, тел. (03131) 3-68-16, 3-68-17, 3-68-18, 0673441341, 0673446496.

Адміністрація Закарпатської дільниці

Філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба»

ПАТ «Укртранснафта».