Оголошення

Увага! Оголошується конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Воловецька районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Організатор перевезень – Воловецька районна державна адміністрація.

Робочий орган – приватне підприємство „Мукачів-Авто-Транспортні пасажирські перевезення”

Конкурс проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови КМУ «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» № 1081 від 03.12.2008 року, розпорядження Воловецької райдержадміністрації 20.03.2015 № 68 .

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів.

Об’єктом конкурсу вважається кожний окремий маршрут.

  1. Об’єкти конкурсу і їх основні характеристики

Снимок 

  1. Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Воловецького району

1) Ці умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Воловецького району (далі – Умови), розроблено відповідно до Законів України “Про автомобільний транспорт”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766 зі змінами та доповненнями і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об`єкті конкурсу.

2) Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування має відповідати таким критеріям:

– для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766 зі змінами та доповненнями, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3. Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В,І,ІІ,ІІІ;

– рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

3) Для участі у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка, відповідно, становить 10 відсотків для автобусів приміського сполучення.

4) Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву повинні бути аналогічними за показниками категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту.

5) Умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району є обов’язковими для конкурсного комітету та учасників конкурсу.

  1.  Подання документів для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4) документ, що підтверджує внесення  плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових  реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті або письмова інформація про їх відсутність;

9) анкету до заяви про участь в конкурсі;

10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали;

11) конкурсні пропозиції щодо умов обслуговування пасажирів;

12) наявність та характеристика виробничої бази (приміщень) по підтриманню належного технічного та санітарного стану рухомого складу, умови контролю технічного стану і медичного контролю за здоров’ям водіїв перед виїздом на маршрут;

13) наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):

– конверт (пакет) з позначкою “N 1”, який містить документи для участі в конкурсі.

– конверт (пакет) з позначкою “N 2”, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент. ( відкривається під час засідання конкурсного комітету).

Документи на конкурс подаються до Воловецької РДА (робочому органу) за адресою: смт Воловець, вул. Пушкіна, 8. Контактні телефони: (03136) 2-40-54; 050-942-44-09; 050-925-53-23.

Відповідальна особа за прийом документів – секретар конкурсного комітету Балога Іван Васильович

Умови конкурсу, заяви, анкети додаються.

Для довідок з питань проведення конкурсу та інформації про об’єкти конкурсу звертатись по телефону (03136) 2-40-54; 050-942-44-09; 050-925-53-23.

Термін подачі документів 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення в засобах масової інформації. Прийом документів проводиться до 17 год за к.ч. 11.04.2016 року.

Розмір плати за участь в конкурсі, згідно з кошторисом, встановлюється в розмірі 2970,00 грн.

Кошти перераховувати:

р/р 26006053907123, Код ДРФО 34563764 в Приватбанку, МФО 312378 ПП «Мукачів –АТПП»

Призначення платежу: за участь в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті в межах Воловецького району (25.04.2016).

Перевізник – претендент, який бере участь в конкурсі вносить плату за кожний об’єкт конкурсу (маршрут) окремо.

Перевізникам–претендентам, які не стали переможцями конкурсу, або недопущені до участі в конкурсі плата за участь у конкурсі не повертається.

Конкурс буде проводитись 25 квітня 2016р. о 10 годині к.ч. в приміщенні малого залу адмінбудівлі райдержадміністрації за адресою: смт Воловець, вул. Пушкіна, 8.

Воловецька РДА                                                         ПП «Мукачів – АТПП»

(організатор)                                                                  (робочий орган)