Новини

Відмова у відкритті виконавчого провадженнями

При пред’явленні виконавчого документу до виконання існують умови при яких державний виконавець зобов’язаний відмовити у відкритті виконавчого провадження керуючись статтею 26 Закону України “Про виконавче провадження”, до таких обставин та умов належать:

  1. Пропуск встановленого строку пред’явлення документів до виконання;
  2. Неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17 Закону України “Про виконавче провадження”, та неподання заяви про відкриття виконавчого провадження у випадках, передбачених Законом;
  3. Якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної (юридичної) сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання;
  4. Пред’явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення;
  5. Якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;
  6. Невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 Закону України ” Про виконавче провадження” ;
  7. Офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ( п. 6-1 ч. 1 ст. 26 );
  8. Якщо виконавчий документ повернуто стягувачу за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;
  9. Наявності інших передбачених законом обставин, що виключають здійснення виконавчого провадження.

Також, необхідно зазначити про те, що про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, – не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом, а також у разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини 1 статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” державний виконавець роз’яснює заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність з вимогами статті 18 Закону України “Про виконавче провадження”.

У відповідності до ч. 4 ст. 26 Закону України “Про виконавче провадження” постанова державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником у десятиденний строк з дня її надходження у порядку, встановленому Законом.У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6-1 частини 1 статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” державний виконавець у постанові зазначає найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника, номер справи про банкрутство, а також роз’яснює стягувачу його право звернутися до цього суду з відповідною заявою для задоволення своїх вимог під час ліквідаційної процедури спільно з іншими кредиторами.

Начальник відділу ДВС

Воловецького РУЮ

М. М. Палей